13
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(20:42 ngày 21-03-2023)

  Lạng Sơn

 • Hồ đang xả(20:42 ngày 21-03-2023)

  Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Hồ vượt mức(20:42 ngày 21-03-2023)

  (Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chiềng Muôn,Nậm Mu,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1,Chư Prông,Bảo Lộc,Hòa Bình,Sông Lô 6,Khao Mang Thượng,Nậm Bôn,Minh Lượng Thượng,Ia Púch 3,Lao Chải,Nậm Đông 3,Pa Ke,Đak Psi 2B,Nậm Tha 5,Tà Làng,Xím Vàng,Đăk Srông 2,Đắk Lô,Xỏong Con,Ia H'Rung,Suối Mu,Ia Muer,Nậm Be,Đasiat)

 • Mực nước(20:42 ngày 21-03-2023)

  Cà Mau-Gành Hào(BĐ1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(20:42 ngày 21-03-2023)

  Động đất(108.246,14.915)

 • Gió mạnh trên cấp 7(20:11 ngày 21-03-2023)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(20:11 ngày 21-03-2023)

  (Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chiềng Muôn,Nậm Mu,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1,Chư Prông,Bảo Lộc,Hòa Bình,Sông Lô 6,Khao Mang Thượng,Nậm Bôn,Minh Lượng Thượng,Ia Púch 3,Lao Chải,Nậm Đông 3,Pa Ke,Đak Psi 2B,Nậm Tha 5,Tà Làng,Xím Vàng,Đăk Srông 2,Đắk Lô,Xỏong Con,Ia H'Rung,Suối Mu,Ia Muer,Nậm Be,Đasiat)

 • Hồ đang xả(20:11 ngày 21-03-2023)

  Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(20:11 ngày 21-03-2023)

  Cà Mau-Gành Hào(BĐ1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(19:43 ngày 21-03-2023)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(19:43 ngày 21-03-2023)

  (Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chiềng Muôn,Nậm Mu,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1,Chư Prông,Bảo Lộc,Hòa Bình,Sông Lô 6,Khao Mang Thượng,Nậm Bôn,Minh Lượng Thượng,Ia Púch 3,Lao Chải,Nậm Đông 3,Pa Ke,Đak Psi 2B,Nậm Tha 5,Tà Làng,Xím Vàng,Đăk Srông 2,Đắk Lô,Xỏong Con,Ia H'Rung,Suối Mu,Ia Muer,Nậm Be,Đasiat)

 • Hồ đang xả(19:43 ngày 21-03-2023)

  Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(19:43 ngày 21-03-2023)

  Cà Mau-Gành Hào(BĐ1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin