16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(04:44 ngày 27-01-2023)

  Khánh Hòa,TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(04:44 ngày 27-01-2023)

  (Nậm Mu,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Ia Grai 1,Đăk Rung,Ngòi Xan 1,Đasiat,Sông Lô 6,Quảng Tín,Ia Púch 3,Nho Quế 2,Đăk Srông 2,Tà Niết,Minh Lượng Thượng,Nậm Cắt,Khao Mang Thượng,Ia H'Rung,Ia Grai 2,Suối Sập 3,Xỏong Con,Nậm Tha 5,Đak Psi 2B,Đăk Ter 1,Bảo Lộc,Sông Chảy 5,Nậm Công 3,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(04:43 ngày 27-01-2023)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(04:43 ngày 27-01-2023)

  Ngập lụt(106.665289,9.893034)
  Động đất(108.226,14.928)

 • Gió mạnh trên cấp 7(04:12 ngày 27-01-2023)

  Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(04:12 ngày 27-01-2023)

  (Nậm Mu,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Ia Grai 1,Đăk Rung,Ngòi Xan 1,Đasiat,Quảng Tín,Ia Púch 3,Sông Lô 6,Nho Quế 2,Đăk Srông 2,Tà Niết,Minh Lượng Thượng,Nậm Cắt,Khao Mang Thượng,Ia H'Rung,Ia Grai 2,Suối Sập 3,Xỏong Con,Nậm Tha 5,Đak Psi 2B,Đăk Ter 1,Bảo Lộc,Sông Chảy 5,Nậm Công 3,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(04:12 ngày 27-01-2023)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(04:12 ngày 27-01-2023)

  Ngập lụt(106.665289,9.893034)
  Động đất(108.226,14.928)

 • Gió mạnh trên cấp 7(03:42 ngày 27-01-2023)

  Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(03:42 ngày 27-01-2023)

  (Nậm Mu,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Đăk Rung,Ngòi Xan 1,Đasiat,Quảng Tín,Ia Púch 3,Sông Lô 6,Nho Quế 2,Ia Grai 1,Đăk Srông 2,Tà Niết,Minh Lượng Thượng,Nậm Cắt,Khao Mang Thượng,Ia H'Rung,Ia Grai 2,Suối Sập 3,Xỏong Con,Nậm Tha 5,Đak Psi 2B,Đăk Ter 1,Bảo Lộc,Sông Chảy 5,Nậm Công 3,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(03:42 ngày 27-01-2023)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(03:42 ngày 27-01-2023)

  Ngập lụt(106.665289,9.893034)
  Động đất(108.226,14.928)

 • Gió mạnh trên cấp 7(03:12 ngày 27-01-2023)

  Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(03:12 ngày 27-01-2023)

  (Nậm Mu,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Đasiat,Quảng Tín,Ia Púch 3,Sông Lô 6,Nho Quế 2,Ia Grai 1,Đăk Rung,Ngòi Xan 1,Tà Niết,Minh Lượng Thượng,Nậm Cắt,Khao Mang Thượng,Ia H'Rung,Ia Grai 2,Suối Sập 3,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Tha 5,Đak Psi 2B,Đăk Ter 1,Bảo Lộc,Sông Chảy 5,Nậm Công 3,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(03:12 ngày 27-01-2023)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(03:12 ngày 27-01-2023)

  Ngập lụt(106.665289,9.893034)
  Động đất(108.226,14.928)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin