12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(10:11 ngày 04-12-2023)

  (Khao Mang Thượng,Quảng Tín,Suối Mu,Xím Vàng,Nậm Be,Sông Bung 6,Bắc Nà 1,Nậm Mu,A ROÀNG,ĐakSrông3A,Đak Mi 3,Thượng Lộ,Minh Lượng Thượng,Nước Xáng,Chiềng Muôn,Sông Lô 2,Nậm Tha 5,Khao Mang,Đak Glun,Đasiat,Ia Púch 3,Ia Đrăng 1,Chư Prông,Nậm Bôn,Bảo Lộc,Ia H'Rung,Sông Côn 2 b2,Đăk Srông 2,Hạ Rào Quán,Ia Muer,Xỏong Con,Đăk Lây,Đắk Lô,Ia Grai 2,Sông Giang 2,Đăk Mi 4b,Sông Côn 2 b1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đak Psi 2B,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Hòa Bình,Sông Lô 6,Đăk Đoa,Tà Làng,Ia Grai 1,Đăk Psi 5,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(10:11 ngày 04-12-2023)

  (Nậm Pung,Hồ chứa La Hiêng 2,Đa Siat,Đăk Di 2,Pa Ke,Sông Lô 8B,An Khê,Za Hung,Nậm Sọi,Đại Nga,Khe Diên,Đắk Bla 1,Sông Tranh 4,Ayun Thượng 1A,Huổi Vang,Thoong Gót,Đak Pi Hao 1,Sông Bung 4A,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Cốc Đàm,Ngòi Xan 2,Mường Khương,Nậm Mu,Định Cư,Tà lơi 3,Nậm Mức,Nậm Phàng,Đăk Bla,Đakđrinh,Nà Tẩu,Chư Pông Krông,Pác Cáp,Suối Chăn 2,A Lưới,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Sông Bung 4,Phố Cũ,Sơn Tây,Đăk Pô Ne,H’Mun,Đại Ninh,Bản Hồ,Krông H’năng,A Vương,Đăk Mi 2,Đăk Mi 4a,Sông Tranh 2,Sùng Vui,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Hồ Bốn,Ia Đrăng 2,Vĩnh Hà,A Lin 3,Sông Chảy 5,Sông Lô 2,Tà Lơi 3,Thượng Kon Tum,Mường Bang,Sơn Trà 1C,Sông Lô 4,Ia Đrăng 1,Cẩm Thủy I,Ea Drăng 2,Nậm Công 3,Bạch Đằng,Sông Tranh 3,Pờ Hồ,Đồng Nai 1,Đăk Pô Cô,Nho Quế 1,Krông Nô 2,Vĩnh Sơn A,Ngòi Xan 1,Ayun Trung,Đa Nhim,Sông Hinh,Đăk Re,Đăk Mi 4,Thượng Sơn Tây,Vĩnh Sơn 5,Hàm Thuận,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Tà Lơi 2,Đăk Mi 4A,Đăk Lây,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2,Suối Trát,Trà Linh 2,Ia Grai 3,Hạ Sông Pha 2,Trung Hồ,Đăk Pring,Đăk Pô Ne 2,Văn Chấn,Lao Chải,Nậm Lúc,Đa dâng,Nậm Cắn 2,Ia Đrăng 3,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Khắt,Mường Kim,Nậm Mạ 1,H’Chan,Đăk Psi 5,Nậm Công 4),Hà Tĩnh(Hố Hô),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đơn Dương),Quảng Trị(Quảng Trị),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Thừa Thiên Huế(A Lưới,Bình Điền),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(10:11 ngày 04-12-2023)

  Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Lệ Thủy-Kiến Giang(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Thành Mỹ-Cái(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(09:43 ngày 04-12-2023)

  (Khao Mang Thượng,Xím Vàng,Suối Mu,Bắc Nà 1,Nậm Mu,Sông Bung 6,ĐakSrông3A,Thượng Lộ,Nước Xáng,Đak Mi 3,Khao Mang,Nậm Bụm 1,Đak Glun,Sông Miện 5A,Chiềng Muôn,Quảng Tín,Minh Lượng Thượng,Nậm Tha 5,Ia Đrăng 1,Đasiat,Chư Prông,Bảo Lộc,Ia Púch 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Ia H'Rung,Ia Muer,Hạ Rào Quán,Xỏong Con,Đăk Srông 2,Sông Côn 2 b2,Đăk Lây,Đắk Lô,Ia Grai 2,Sông Giang 2,Đăk Mi 4b,Sông Côn 2 b1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đak Psi 2B,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Hòa Bình,Sông Lô 6,Đăk Đoa,Tà Làng,Ia Grai 1,Đăk Psi 5,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(09:43 ngày 04-12-2023)

  (Đa Siat,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Sọi,Sông Lô 8B,An Khê,Đắk Bla 1,Sông Tranh 4,Khe Diên,Cốc Đàm,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Ngòi Xan 2,Thoong Gót,Huổi Vang,Ayun Thượng 1A,Đak Pi Hao 1,Sông Bung 4A,Sông Ba Hạ,Nậm Pung,Nậm Mu,Mường Khương,Đại Nga,Định Cư,Tà lơi 3,Đakđrinh,Đăk Bla,Nậm Mức,Nà Tẩu,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Sông Bung 4,Chư Pông Krông,Đăk Di 2,Phố Cũ,Suối Chăn 2,A Lưới,Sơn Tây,Đăk Pô Ne,Hồ Bốn,Ia Đrăng 2,Đại Ninh,H’Mun,Bản Hồ,Tà Lơi 3,Krông H’năng,A Vương,Đăk Mi 2,Sông Tranh 2,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Sông Lô 4,Mường Bang,Vĩnh Hà,A Lin 3,Za Hung,Sùng Vui,Đăk Mi 4a,Sông Lô 2,Sơn Trà 1C,Pa Ke,Ia Đrăng 1,Thượng Kon Tum,Nậm Công 3,Sông Tranh 3,Sông Chảy 5,Đồng Nai 1,Pờ Hồ,Ea Drăng 2,Nho Quế 1,Bạch Đằng,Đăk Pô Cô,Vĩnh Sơn A,Krông Nô 2,Sông Hinh,Đăk Re,Ngòi Xan 1,Ayun Trung,Đa Nhim,Cẩm Thủy I,Đăk Mi 4,Vĩnh Sơn 5,Thượng Sơn Tây,Hàm Thuận,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Tà Lơi 2,Đăk Mi 4A,Đăk Lây,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2,Suối Trát,Trà Linh 2,Ia Grai 3,Hạ Sông Pha 2,Trung Hồ,Đăk Pô Ne 2,Đăk Pring,Văn Chấn,Lao Chải,Nậm Lúc,Đa dâng,Nậm Cắn 2,Ia Đrăng 3,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Khắt,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Đăk Psi 5,Hố Hô,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đơn Dương),Hà Tĩnh(Hố Hô),Quảng Trị(Quảng Trị),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Thừa Thiên Huế(A Lưới,Bình Điền),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(09:42 ngày 04-12-2023)

  Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Lệ Thủy-Kiến Giang(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Thành Mỹ-Cái(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(09:11 ngày 04-12-2023)

  (Khao Mang Thượng,Xím Vàng,Suối Mu,Bắc Nà 1,Nậm Mu,Sông Bung 6,ĐakSrông3A,Thượng Lộ,Nước Xáng,Đak Mi 3,Đak Glun,Sông Miện 5A,Chiềng Muôn,Nậm Tha 5,Khao Mang,Nậm Bụm 1,Ia Púch 3,Chư Prông,Bảo Lộc,Ia H'Rung,Ia Muer,Quảng Tín,Minh Lượng Thượng,Đăk Lây,Ia Đrăng 1,Đasiat,Đắk Lô,Ia Grai 2,Nậm Be,Sông Giang 2,Nậm Bôn,Xỏong Con,Hạ Rào Quán,Đăk Mi 4b,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Côn 2 b1,Sông Côn 2 b2,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Hòa Bình,Sông Lô 6,Đăk Đoa,Tà Làng,Ia Grai 1,Đăk Psi 5,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(09:11 ngày 04-12-2023)

  (An Khê,Sông Lô 8B,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Sông Tranh 4,Khe Diên,Ayun Thượng 1A,Cốc Đàm,Nậm Mu,Huổi Vang,Sông Bung 4A,Thoong Gót,Đại Nga,Mường Khương,Sông Ba Hạ,Hồ chứa La Hiêng 2,Đa Siat,Nậm Sọi,Định Cư,Đắk Bla 1,Ngòi Xan 2,Nậm Pung,Đakđrinh,Nà Tẩu,Nậm Mức,Chư Pông Krông,Đak Pi Hao 1,Đăk Bla,A Lưới,Suối Chăn 2,Đăk Pô Ne,Sơn Tây,Hồ Bốn,Ia Đrăng 2,Bản Hồ,Tà Lơi 3,Tà lơi 3,Krông H’năng,A Vương,Sông Tranh 2,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Sông Lô 4,Vĩnh Hà,A Lin 3,Đăk Di 2,Sông Bung 4,Sùng Vui,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Sông Lô 2,Sơn Trà 1C,Pa Ke,Phố Cũ,Đại Ninh,H’Mun,Đăk Mi 2,Mường Bang,Nậm Công 3,Đăk Mi 4a,Sông Chảy 5,Pờ Hồ,Đồng Nai 1,Đăk Pô Cô,Vĩnh Sơn A,Krông Nô 2,Sông Hinh,Nho Quế 1,Bạch Đằng,Đăk Re,Cẩm Thủy I,Za Hung,Thượng Sơn Tây,Đăk Mi 4A,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Hàm Thuận,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Lây,Thượng Kon Tum,Ia Đrăng 1,Sông Tranh 3,Tà Lơi 2,Đắk Nông 2,Trà Linh 2,Suối Trát,Ea Drăng 2,Đa Nhim,Ia Grai 3,Ngòi Xan 1,Đăk Mi 4,Vĩnh Sơn 5,Ayun Trung,Hạ Sông Pha 2,Trung Hồ,Đăk Pô Ne 2,Đăk Pring,Văn Chấn,Lao Chải,Nậm Lúc,Đa dâng,Nậm Cắn 2,Ia Đrăng 3,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Khắt,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Đăk Psi 5,Hố Hô,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đơn Dương),Hà Tĩnh(Hố Hô),Quảng Trị(Quảng Trị),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới,Bình Điền),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(09:11 ngày 04-12-2023)

  Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Lệ Thủy-Kiến Giang(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Thành Mỹ-Cái(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(08:41 ngày 04-12-2023)

  (Xím Vàng,Suối Mu,Đak Mi 3,Nước Xáng,Nậm Mu,Sông Bung 6,Sông Miện 5A,Chiềng Muôn,ĐakSrông3A,Nậm Be,Quảng Tín,Đak Glun,Khao Mang Thượng,Bảo Lộc,Nậm Tha 5,Khao Mang,Ia Muer,Ia Púch 3,Minh Lượng Thượng,Ia Grai 2,Chư Prông,Ia H'Rung,Đăk Lây,Ia Đrăng 1,Đasiat,Đắk Lô,Sông Giang 2,Nậm Bôn,Xỏong Con,Hạ Rào Quán,Đăk Mi 4b,Sông Côn 2 b1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Sông Côn 2 b2,Đak Psi 2B,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Hòa Bình,Sông Lô 6,Đăk Đoa,Tà Làng,Ia Grai 1,Đăk Psi 5,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(08:41 ngày 04-12-2023)

  (Sông Ba Hạ,Đa Siat,An Khê,Sông Lô 8B,Sông Lô 4,Đam Bri 1,Sông Tranh 4,Khe Diên,Ayun Thượng 1A,Cốc Đàm,Thoong Gót,Sông Bung 4A,Nậm Mức,Pa Ke,Đại Nga,Huổi Vang,Sơn Tây,Mường Khương,Nậm Mu,Hồ chứa La Hiêng 2,Nà Tẩu,Đăk Di 2,Nậm Sọi,Ngòi Xan 2,Đăk Bla,Đắk Bla 1,Định Cư,Đăk Mi 4A,Sông Tranh 3,Nậm Pung,Đakđrinh,Đak Pi Hao 1,Chư Pông Krông,Hồ Bốn,Ia Đrăng 2,Đăk Pô Ne,Bản Hồ,Suối Chăn 2,Tà lơi 3,A Lưới,Tà Lơi 3,Đăk Pô Cô,Za Hung,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,A Vương,Krông H’năng,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Vĩnh Hà,A Lin 3,Sùng Vui,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Sông Lô 2,Sơn Trà 1C,Đại Ninh,Sông Chảy 5,Nậm Công 3,Pờ Hồ,Đồng Nai 1,Phố Cũ,H’Mun,Đăk Mi 2,Đăk Rung 1,Đăk Mi 4a,Vĩnh Sơn A,Bạch Đằng,Krông Nô 2,Cẩm Thủy I,Tà Cọ,Thượng Sơn Tây,Đăk Re,ĐăkR’Tih (bậc trên),Thượng Kon Tum,Hàm Thuận,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Sông Hinh,Đăk Lây,Ia Đrăng 1,Trà Linh 2,Đắk Nông 2,Tà Lơi 2,Suối Trát,Ea Drăng 2,Đa Nhim,Vĩnh Sơn 5,Ia Grai 3,Ngòi Xan 1,Đăk Mi 4,Hạ Sông Pha 2,Trung Hồ,Đăk Pô Ne 2,Đăk Pring,Văn Chấn,Ayun Trung,Lao Chải,Nậm Lúc,Đa dâng,Nậm Cắn 2,Ia Đrăng 3,Vạn Hồ,Nậm Khắt,Khuổi Luông,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Đăk Psi 5,Hố Hô,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đơn Dương),Hà Tĩnh(Hố Hô),Quảng Trị(Quảng Trị),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới,Bình Điền),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(08:41 ngày 04-12-2023)

  Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Lệ Thủy-Kiến Giang(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Thành Mỹ-Cái(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin