20
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(15:48 ngày 24-07-2024)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(15:48 ngày 24-07-2024)

  Gia Lai(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Sông Lô 6,Phố Cũ,Chiềng Muôn,Ia Púch 3,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Muer,Minh Lượng Thượng,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Nậm Mu,Lao Chải,Nậm Đông 3,Đasiat,Suối Mu,Hòa Bình,Tà Làng,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1)

 • Hồ đang xả(15:48 ngày 24-07-2024)

  (Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pring,Định Cư,Tà lơi 3,Bạch Đằng,Sông Lô 6,Tà Lơi 3,Ia Grai 3,Pờ Hồ,Bản Hồ,Đăk Rơ Sa,Mường Khương,Nậm Công 3,Vĩnh Sơn 5,Srêpốk 3,Cốc Đàm,Phố Cũ,Đakđrinh,Khuổi Luông,Ayun Thượng 1A,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nam Long,H’Chan,Nậm Cắn 2,H’Mun,Đăk Psi 5,Đắk Nông 2,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Bắc Cuông,Hồ Bốn,Bảo Lâm 3,Nà Tẩu,Nậm Mô,Cẩm Thủy I,Bắc Mê,Sông Bạc,Trung Hồ,Sông Tranh 2,Ngòi Xan 2,Za Hung,Đa RCao,Đăk Pô Cô,Suối Sập 3,Vĩnh Sơn B,Nho Quế 1,Trà Linh 2,Nậm Sọi,Văn Chấn,Nậm Mu,Sùng Vui,An Khê,Lao Chải,Ia Đrăng 3,Đăk Mi 4,A Lưới,Ia Đrăng 1,Sông Lô 8B,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Mường Kim,Đăk Rung 1,Pa Ke,Huổi Vang,Chư Prông,Sông Lô 2,Mường Bang,Vĩnh Hà,Ia Puch 3,Ngòi Xan 1,Sông Lô 4,Nậm Công 4,Thoong Gót,Đa Chomo 2,Ia Đrăng 2,Sông lô 6,Sông Chảy 5,Đa dâng,Vạn Hồ,Đăk Pô Ne,Nậm Mạ 1,Suối Trát,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Bla 1,Đại Nga,Nậm Pung,Đăk Rơ Sa 2,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Chim 2,Đăk Mi 2,Tà Lơi 2,Mường Hung,Tà Cọ,Suối Chăn 2),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Lai Châu(Lai Châu),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thanh Hóa(Trung Sơn),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Hòa Bình(Hoà Bình)

 • Mực nước(15:48 ngày 24-07-2024)

  Hưng Thi-Bôi(BĐ1),Gián Khẩu-Hoàng Long(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Xà Là-Mã(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(15:48 ngày 24-07-2024)

  Hưng Yên(1), Hà Nội(10), Sơn La(11), Hòa Bình(7), Sơn La(3), Phú Thọ(2), Hà Nam(1), Lai Châu(1), Thái Bình(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(15:15 ngày 24-07-2024)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(15:15 ngày 24-07-2024)

  Gia Lai(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Sông Lô 6,Phố Cũ,Chiềng Muôn,Ia Púch 3,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Muer,Minh Lượng Thượng,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Nậm Mu,Lao Chải,Nậm Đông 3,Đasiat,Suối Mu,Hòa Bình,Tà Làng,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1)

 • Hồ đang xả(15:15 ngày 24-07-2024)

  (Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Tà lơi 3,Bạch Đằng,Đăk Pring,Định Cư,Sông Lô 6,Tà Lơi 3,Nậm Công 3,Ia Grai 3,Pờ Hồ,Bản Hồ,Đăk Rơ Sa,Mường Khương,Cốc Đàm,Phố Cũ,Khuổi Luông,Vĩnh Sơn 5,Srêpốk 3,Đakđrinh,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nam Long,H’Chan,Ayun Thượng 1A,Đăk Psi 5,Đắk Nông 2,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Bắc Cuông,Nậm Cắn 2,H’Mun,Hồ Bốn,Bảo Lâm 3,Nà Tẩu,Nậm Mô,Cẩm Thủy I,Sông Bạc,Trung Hồ,Sông Tranh 2,Ngòi Xan 2,Za Hung,Đa RCao,Đăk Pô Cô,Suối Sập 3,Trà Linh 2,Nậm Sọi,Bắc Mê,Nậm Mu,Sùng Vui,Vĩnh Sơn B,An Khê,Lao Chải,Ia Đrăng 3,Đăk Mi 4,A Lưới,Ia Đrăng 1,Sông Lô 8B,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Mường Kim,Đăk Rung 1,Pa Ke,Văn Chấn,Huổi Vang,Chư Prông,Sông Lô 2,Mường Bang,Vĩnh Hà,Ia Puch 3,Ngòi Xan 1,Sông Lô 4,Nậm Công 4,Thoong Gót,Đa Chomo 2,Ia Đrăng 2,Sông lô 6,Sông Chảy 5,Đa dâng,Vạn Hồ,Đăk Pô Ne,Nậm Mạ 1,Suối Trát,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Bla 1,Đại Nga,Nậm Pung,Đăk Rơ Sa 2,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Chim 2,Đăk Mi 2,Tà Lơi 2,Mường Hung,Tà Cọ,Suối Chăn 2),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Lai Châu(Lai Châu),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thanh Hóa(Trung Sơn),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Hòa Bình(Hoà Bình)

 • Mực nước(15:15 ngày 24-07-2024)

  Hưng Thi-Bôi(BĐ1),Gián Khẩu-Hoàng Long(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Xà Là-Mã(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(15:15 ngày 24-07-2024)

  Hưng Yên(1), Hà Nội(10), Sơn La(11), Hòa Bình(7), Sơn La(3), Phú Thọ(1), Hà Nam(1), Lai Châu(1), Thái Bình(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(14:45 ngày 24-07-2024)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(14:45 ngày 24-07-2024)

  Gia Lai(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Sông Lô 6,Phố Cũ,Ia Púch 3,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chiềng Muôn,Minh Lượng Thượng,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Nậm Mu,Lao Chải,Ia Muer,Nậm Đông 3,Đasiat,Suối Mu,Hòa Bình,Tà Làng,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1)

 • Hồ đang xả(14:45 ngày 24-07-2024)

  (Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Tà lơi 3,Bạch Đằng,Đăk Pring,Định Cư,Pờ Hồ,Sông Lô 6,Tà Lơi 3,Nậm Công 3,Ia Grai 3,Cốc Đàm,Phố Cũ,Khuổi Luông,Đakđrinh,Bản Hồ,Đăk Rơ Sa,Mường Khương,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nam Long,Vĩnh Sơn 5,Srêpốk 3,H’Chan,Đăk Psi 5,Đắk Nông 2,Bắc Cuông,Nậm Cắn 2,H’Mun,Ayun Thượng 1A,Bảo Lâm 3,Nà Tẩu,Nậm Mô,Cẩm Thủy I,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Sông Bạc,Trung Hồ,Sông Tranh 2,Hồ Bốn,Ngòi Xan 2,Za Hung,Đa RCao,Đăk Pô Cô,Suối Sập 3,Trà Linh 2,Nậm Sọi,Bắc Mê,Nậm Mu,Sùng Vui,Vĩnh Sơn B,An Khê,Lao Chải,Ia Đrăng 3,Đăk Mi 4,A Lưới,Ia Đrăng 1,Sông Lô 8B,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Mường Kim,Đăk Rung 1,Pa Ke,Văn Chấn,Huổi Vang,Chư Prông,Sông Lô 2,Mường Bang,Vĩnh Hà,Ia Puch 3,Ngòi Xan 1,Sông Lô 4,Nậm Công 4,Thoong Gót,Đa Chomo 2,Ia Đrăng 2,Sông lô 6,Sông Chảy 5,Đa dâng,Vạn Hồ,Đăk Pô Ne,Nậm Mạ 1,Suối Trát,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Bla 1,Đại Nga,Nậm Pung,Đăk Rơ Sa 2,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Chim 2,Đăk Mi 2,Tà Lơi 2,Mường Hung,Tà Cọ,Suối Chăn 2),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Lai Châu(Lai Châu),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thanh Hóa(Trung Sơn),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Hòa Bình(Hoà Bình)

 • Mực nước(14:45 ngày 24-07-2024)

  Hưng Thi-Bôi(BĐ1),Gián Khẩu-Hoàng Long(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Xà Là-Mã(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(14:45 ngày 24-07-2024)

  Hưng Yên(1), Hà Nội(10), Sơn La(11), Hòa Bình(7), Sơn La(3), Phú Thọ(1), Hà Nam(1), Lai Châu(1), Thái Bình(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(14:18 ngày 24-07-2024)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(14:18 ngày 24-07-2024)

  Gia Lai(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Sông Lô 6,Phố Cũ,Ia Púch 3,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chiềng Muôn,Minh Lượng Thượng,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Nậm Mu,Lao Chải,Ia Muer,Nậm Đông 3,Đasiat,Suối Mu,Hòa Bình,Tà Làng,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1)

 • Hồ đang xả(14:18 ngày 24-07-2024)

  (Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Bạch Đằng,Tà lơi 3,Đăk Pring,Pờ Hồ,Sông Lô 6,Tà Lơi 3,Nậm Công 3,Ia Grai 3,Định Cư,Cốc Đàm,Phố Cũ,Khuổi Luông,Đakđrinh,Bản Hồ,Đăk Rơ Sa,Mường Khương,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nam Long,Vĩnh Sơn 5,Srêpốk 3,H’Chan,Đăk Psi 5,Đắk Nông 2,Bắc Cuông,Nậm Cắn 2,H’Mun,Ayun Thượng 1A,Bảo Lâm 3,Nà Tẩu,Nậm Mô,Cẩm Thủy I,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Sông Bạc,Trung Hồ,Sông Tranh 2,Hồ Bốn,Ngòi Xan 2,Za Hung,Đa RCao,Đăk Pô Cô,Suối Sập 3,Trà Linh 2,Nậm Sọi,Bắc Mê,Nậm Mu,Sùng Vui,Vĩnh Sơn B,An Khê,Lao Chải,Ia Đrăng 3,Đăk Mi 4,A Lưới,Ia Đrăng 1,Sông Lô 8B,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Mường Kim,Đăk Rung 1,Pa Ke,Văn Chấn,Huổi Vang,Chư Prông,Sông Lô 2,Mường Bang,Vĩnh Hà,Ia Puch 3,Ngòi Xan 1,Sông Lô 4,Nậm Công 4,Thoong Gót,Đa Chomo 2,Ia Đrăng 2,Sông lô 6,Sông Chảy 5,Đa dâng,Vạn Hồ,Đăk Pô Ne,Nậm Mạ 1,Suối Trát,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Bla 1,Đại Nga,Nậm Pung,Đăk Rơ Sa 2,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Chim 2,Đăk Mi 2,Tà Lơi 2,Mường Hung,Tà Cọ,Suối Chăn 2),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Lai Châu(Lai Châu),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thanh Hóa(Trung Sơn),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Hòa Bình(Hoà Bình)

 • Mực nước(14:18 ngày 24-07-2024)

  Hưng Thi-Bôi(BĐ1),Gián Khẩu-Hoàng Long(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Xà Là-Mã(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(14:18 ngày 24-07-2024)

  Hưng Yên(1), Hà Nội(10), Sơn La(11), Hòa Bình(6), Sơn La(3), Phú Thọ(1), Hà Nam(1), Lai Châu(1), Thái Bình(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin