12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(18:43 ngày 27-11-2022)

  (Ia H'Rung,Xỏong Con,Quảng Tín,Suối Mu,Nho Quế 2,Minh Lương,Sông Lô 6,Chư Prông,Đak Psi 2B,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Pia,Ia Grai 1,Ia Grai 2,Sông Chảy 5,Đăk Ter 1,Chiềng Muôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Ngòi Xan 1,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Đắk Lô,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Tà Niết,Sông Lô 4,Đăk Rung,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Bảo Lộc,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(18:43 ngày 27-11-2022)

  Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(18:43 ngày 27-11-2022)

  Như Tân-Đáy(BĐ1),Đông Quý-Trà Lý(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(18:12 ngày 27-11-2022)

  (Ia H'Rung,Xỏong Con,Quảng Tín,Suối Mu,Nho Quế 2,Minh Lương,Sông Lô 6,Chư Prông,Đak Psi 2B,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Pia,Ia Grai 2,Ia Grai 1,Sông Chảy 5,Đăk Ter 1,Chiềng Muôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Ngòi Xan 1,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Đắk Lô,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Tà Niết,Sông Lô 4,Đăk Rung,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Bảo Lộc,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(18:12 ngày 27-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(18:12 ngày 27-11-2022)

  Như Tân-Đáy(BĐ1),Đông Quý-Trà Lý(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(17:43 ngày 27-11-2022)

  (Ia H'Rung,Xỏong Con,Quảng Tín,Suối Mu,Nho Quế 2,Minh Lương,Sông Lô 6,Chư Prông,Đak Psi 2B,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Pia,Ia Grai 2,Ia Grai 1,Sông Chảy 5,Đăk Ter 1,Chiềng Muôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Ngòi Xan 1,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Đắk Lô,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Tà Niết,Sông Lô 4,Đăk Rung,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Bảo Lộc,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(17:43 ngày 27-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(17:43 ngày 27-11-2022)

  Như Tân-Đáy(BĐ1),Đông Quý-Trà Lý(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(17:12 ngày 27-11-2022)

  (Ia H'Rung,Quảng Tín,Suối Mu,Nho Quế 2,Minh Lương,Sông Lô 6,Chư Prông,Đak Psi 2B,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Pia,Ia Grai 2,Xỏong Con,Sông Chảy 5,Đăk Ter 1,Ia Grai 1,Chiềng Muôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Ngòi Xan 1,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Đắk Lô,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Tà Niết,Sông Lô 4,Đăk Rung,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Bảo Lộc,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(17:12 ngày 27-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(17:12 ngày 27-11-2022)

  Như Tân-Đáy(BĐ1),Đông Quý-Trà Lý(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin