16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(15:13 ngày 27-09-2023)

  (Chiềng Muôn,Đak Pi Hao 1,Đa Dâng 2,Khe Soong,Mường Kim,Nậm Be,Ia Đrăng 2,Ayun Thượng 1A,Minh Lượng Thượng,Đak Glun,Đăk Ru,Đasiat,Sông Miện,Sông Lô 6,Nậm Pông,Quảng Tín,Tà Làng,Xỏong Con,Đăk Rung 1,Ia Đrăng 1,Ia Púch 3,Chư Prông,Ry Ninh 2,Suối Mu,Xím Vàng,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Đăk Nông,Ia Đrăng 3,Sông Miện 6,Sông Côn 2 b2,Ia Grai 1,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Hòa Bình,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Bảo Lộc,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn)

 • Hồ đang xả(15:13 ngày 27-09-2023)

  Bình Phước(Thác Mơ,Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Kom Tum(Sê San 3,Pleikrông,Ialy),Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố,Bản Vẽ),Gia Lai(An Khê),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(15:13 ngày 27-09-2023)

  Tân Mỹ-Gianh(BĐ1),Ngòi Hút-Ngòi Nhù(BĐ1),Mường Xén-Cả(BĐ1),Thạch Giám-Cả(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Lang Chánh-Âm(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Chu Lễ-Ngàn Sâu(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Con Cuông-Cả(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(15:13 ngày 27-09-2023)

  Thanh Hóa(26), Nghệ An(38), Quảng Ninh(3), Ninh Bình(2), Hòa Bình(10), Hà Tĩnh(6), Yên Bái(1), Sơn La(2), Nghệ An(6), Phú Thọ(1), Thái Bình(3), Kiên Giang(2)

 • Hồ vượt mức(14:43 ngày 27-09-2023)

  (Chiềng Muôn,Đak Pi Hao 1,Khe Soong,Mường Kim,Đăk Ru,Đa Dâng 2,Đasiat,Sông Lô 6,Nậm Be,Ia Đrăng 2,Ayun Thượng 1A,Minh Lượng Thượng,Tà Làng,Xỏong Con,Đăk Rung 1,Đak Glun,Ia Đrăng 1,Ia Púch 3,Chư Prông,Ry Ninh 2,Suối Mu,Sông Miện,Nậm Pông,Xím Vàng,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Đăk Nông,Ia Đrăng 3,Sông Miện 6,Sông Côn 2 b2,Quảng Tín,Ia Grai 1,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Hòa Bình,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Bảo Lộc,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn)

 • Hồ đang xả(14:43 ngày 27-09-2023)

  Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Kom Tum(Sê San 3,Pleikrông,Ialy),Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố,Bản Vẽ),Gia Lai(An Khê),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:43 ngày 27-09-2023)

  Tân Mỹ-Gianh(BĐ1),Ngòi Hút-Ngòi Nhù(BĐ1),Mường Xén-Cả(BĐ1),Thạch Giám-Cả(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Lang Chánh-Âm(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Chu Lễ-Ngàn Sâu(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Con Cuông-Cả(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(14:43 ngày 27-09-2023)

  Thanh Hóa(26), Nghệ An(38), Quảng Ninh(3), Ninh Bình(2), Hòa Bình(10), Hà Tĩnh(6), Yên Bái(1), Sơn La(2), Nghệ An(5), Phú Thọ(1), Thái Bình(3), Kiên Giang(2)

 • Hồ vượt mức(14:13 ngày 27-09-2023)

  (Chiềng Muôn,Đak Pi Hao 1,Khe Soong,Mường Kim,Đăk Ru,Đa Dâng 2,Đasiat,Sông Lô 6,Nậm Be,Ia Đrăng 2,Ayun Thượng 1A,Minh Lượng Thượng,Tà Làng,Xỏong Con,Đăk Rung 1,Đak Glun,Ia Đrăng 1,Ia Púch 3,Chư Prông,Ry Ninh 2,Suối Mu,Sông Miện,Nậm Pông,Xím Vàng,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Đăk Nông,Ia Đrăng 3,Sông Miện 6,Sông Côn 2 b2,Quảng Tín,Ia Grai 1,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Hòa Bình,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Bảo Lộc,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn)

 • Hồ đang xả(14:13 ngày 27-09-2023)

  Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Kom Tum(Sê San 3,Pleikrông,Ialy),Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố,Bản Vẽ),Gia Lai(An Khê),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:13 ngày 27-09-2023)

  Tân Mỹ-Gianh(BĐ1),Ngòi Hút-Ngòi Nhù(BĐ1),Mường Xén-Cả(BĐ1),Thạch Giám-Cả(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Lang Chánh-Âm(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Chu Lễ-Ngàn Sâu(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Con Cuông-Cả(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(14:13 ngày 27-09-2023)

  Thanh Hóa(25), Nghệ An(38), Quảng Ninh(2), Ninh Bình(2), Hòa Bình(6), Hà Tĩnh(6), Yên Bái(1), Sơn La(2), Nghệ An(5), Thái Bình(3), Kiên Giang(2)

 • Hồ vượt mức(13:43 ngày 27-09-2023)

  (Chiềng Muôn,Đak Pi Hao 1,Đa Dâng 2,Đasiat,Mường Kim,Khe Soong,Đăk Ru,Nậm Be,Sông Lô 6,Ia Đrăng 2,Ayun Thượng 1A,Minh Lượng Thượng,Tà Làng,Xỏong Con,Đăk Rung 1,Ia Đrăng 1,Ia Púch 3,Chư Prông,Ry Ninh 2,Suối Mu,Đak Glun,Sông Miện,Nậm Pông,Xím Vàng,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Đăk Nông,Ia Đrăng 3,Sông Miện 6,Sông Côn 2 b2,Quảng Tín,Ia Grai 1,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Hòa Bình,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Bảo Lộc,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn)

 • Hồ đang xả(13:43 ngày 27-09-2023)

  Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Kom Tum(Sê San 3,Pleikrông,Ialy),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố,Bản Vẽ),Gia Lai(An Khê),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(13:43 ngày 27-09-2023)

  Sơn Diệm-Ngàn Phố(BĐ1),Tân Mỹ-Gianh(BĐ1),Ngòi Hút-Ngòi Nhù(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Chu Lễ-Ngàn Sâu(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(13:43 ngày 27-09-2023)

  Nghệ An(37), Thanh Hóa(21), Hà Tĩnh(6), Hòa Bình(5), Yên Bái(1), Sơn La(2), Nghệ An(5), Quảng Ninh(1), Thái Bình(3), Kiên Giang(2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin