Bạn cần hỗ trợ?


Văn bản pháp luật

Tóm tắt: Từ năm 2018 đến năm 2020 các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; nông nghiệp – nông thôn được phát sóng với thời lượng như sau: - Các chương trình dịch vụ truyền hình phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng với thời lượng là 1.365 giờ/năm, 4.096 giờ trên cả giai đoạn; - Chương trình dịch vụ truyền hình nông nghiệp – nông thôn với thời lượng là 1.268 giờ/năm, 3.804 giờ trên cả giai đoạn; - Chương trình dịch vụ truyền hình đối ngoại là 1.364 giờ/năm, 4.092 giờ trên cả giai đoạn. Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể về mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện Đề án nói trên…

Ngày cập nhật: 13/02/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành kịp thời trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo TWPCTT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo ưu tiên nguồn lực, đầu tư trang thiết bị để từng bước chuyên nghiệp hóa lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai

Ngày cập nhật: 19/12/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Ngày cập nhật: 02/12/2018

Tải về( Văn bản tiếng Anh, Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Quy chế này quy định công tác trực ban và họp điều hành, ứng phó thiên tai thuộc nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nghị Quyết này nhằm Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

Ngày cập nhật: 20/06/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tài liệu đào tạo, truyền thông

Tóm tắt: Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Phục hồi sau thiên tai năm 2018, UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống cho các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống địa phương. Năm 2018, UNDP và Tổng cục Phòng chống thiên tai có xây dựng các đầu tài liệu bổ trợ, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi sau thiên tai. Hoạt động xây dựng cuốn tài liệu bổ trợ về Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam tạo tiền đề cho Dự án và cho công tác hỗ trợ trung, dài hạn sau thiên tai tại Việt Nam trong tương lai.

Ngày cập nhật: 07/12/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng Anh, Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cáo kỹ thuật

Tóm tắt: Phương án diễn tập bão siêu mạnh

Ngày cập nhật: 28/02/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Sông Sài Gòn thuộc Bình Dương bờ sông có 39 điểm sạt lở 23.606m chiều dài mỗi điểm từ 6-735m; sông Thị Tính có 06 điểm sạt lở; sông Đồng Nai có 21 điểm sạt lở...

Ngày cập nhật: 28/02/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cáo PCTT

Tóm tắt: Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Khái quát chung Những trận thiên tai điển hình Biểu đồ tổng thiệt hại về người Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2015 Biểu đồ thiệt hại về tài sản Công cụ hỗ trợ ra quyết định

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Bối cảnh thiên tai thế giới và Việt Nam Khái quát tình hình thiên tai tại Việt Nam 2016 Những trận thiên tai điển hình

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Kết quả thực hiện, đánh giá, thuật lợi, khó khăn và đề xuất

Ngày cập nhật: 17/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cảo đánh giá RRTT

Tóm tắt: Bản lang là một xã biên giới của tỉnh Lai Châu, có 2,888 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; có tổng diện tích tự nhiên 10.394,67 ha, địa hình phức tạp phần đa là đồi núi dốc, núi đá chiếm 354,28ha; có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống phân bố trên 14 bản, vơi tổng số: 1.444 hộ và 7.245 nhân khẩu. Trong đó dân tộc Thái chiếm 24,4%; Dao chiếm 62,2%; Giáy chiếm 9,8%; Mông chiếm 1,65%; Kinh chiếm 1,18%...

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Là một xã trung du miền núi, có dòng suối Vạt và suối Hịt chảy qua, lại có nhiều khe lạch chảy về, vì vậy hàng năm vào mùa mưa bão thường bị mưa to, lũ, lũ quét kèm theo sạt lở đất, làm thiệt hại lớn đến tài sản, hoa màu của nhân dân và của Nhà nước, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của địa phương...

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Là một xã miền núi, có dòng suối Nậm la 5 km chảy qua, lại có nhiều khe lạch chẩy về, mặt khác do dòng suối Nậm La thoát lũ qua 5 cửa hang ngầm thường xuyên bị bồi lấp sau mừa mưa lũ, vì vậy hàng năm vào mùa mưa bão thường bị mưa, lũ gây ngập úng dài ngày và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân và của nhà nước. Ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương....

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Tình hình thiên tai trong những năm gần đây diễn biến khá phúc tạp. Số lần lũ, lũ qúet tăng, bão mạnh hơn, kéo dài hơn. Đặc biệt sạt lở đất trong 10 năm trở lại đây gia tăng đáng kể...

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Hùng Sơn là xã hàng năm phải chịu nhiều loại hình thiên tai như: bão, ATNĐ, hạn hán, rét hại, mưa đá…Đặc biệt là lũ quét, ngập lụt, SLĐ Về mặt thiên tai có thể được phân thành 3 vùng thiên tai như sau: Một là các thôn Thâm Luông, Nà Cà, Nà Chua, Bản Chu thường ngập úng và lũ quét từ sông Bắc Khê

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Kế hoạch phòng chống thiên tai

Tóm tắt: Để chủ động trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chổng, ứng phó thiên tai, ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai năm 2017

Ngày cập nhật: 26/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: 1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực cho các tầng lớp nhân dân về phòng, chống thiên tai và “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”, từ đó nhân dân có ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. 2. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 3. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả của thiên tai. 4. Nâng cao năng lực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT và TKCN) các cấp để chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương khi có thiên tai xảy ra đạt hiệu quả. Quán triệt và thực hiện theo phương châm ""bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 5. Lồng ghép Kế hoạch phòng, chống thiên tai và thích ứng BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày cập nhật: 26/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Thực hiện Kế hoạch số 4491/KH-UBND ngày 15/6/2015 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về việc ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, Nhằm chủ động trong công tác phòng- chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Ngày cập nhật: 26/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nhằm ứng phó chủ động, kịp thời các tình huống thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. - Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai đến cộng đồng; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn tỉnh. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “04 tại chỗ”; lấy phòng ngừa làm trọng tâm; lồng ghép hiệu quả nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, từng địa phương. Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, sát với tình hình thực tế đảm bảo triển khai chủ động, hiệu quả khi có thiên tai xảy ra.

Ngày cập nhật: 26/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất tài sản của nhà nước và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020

Ngày cập nhật: 25/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )
Về đầu trang