Bạn cần hỗ trợ?


Văn bản pháp luật

Tóm tắt: Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai

Ngày cập nhật: 15/11/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Công điện hỏa tốc số 897/CĐ-TTg ngày 24/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Trung Bộ

Ngày cập nhật: 24/07/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Ngày 23/7/2019 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành Quy chế số 05 về Quy chế hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai

Ngày cập nhật: 24/07/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Việc điều hành xả lũ của các hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình là công việc quan trọng, cấp thiết nếu vận hành không đúng quy trình thì sẽ gây ra thiệt hại lớn về tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường sống, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng.

Ngày cập nhật: 22/07/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, gồm các hồ: Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng.

Ngày cập nhật: 21/06/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tài liệu đào tạo, truyền thông

Tóm tắt: Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Phục hồi sau thiên tai năm 2018, UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống cho các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống địa phương. Năm 2018, UNDP và Tổng cục Phòng chống thiên tai có xây dựng các đầu tài liệu bổ trợ, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi sau thiên tai. Hoạt động xây dựng cuốn tài liệu bổ trợ về Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam tạo tiền đề cho Dự án và cho công tác hỗ trợ trung, dài hạn sau thiên tai tại Việt Nam trong tương lai.

Ngày cập nhật: 07/12/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng Anh, Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cáo kỹ thuật

Tóm tắt: Phương án diễn tập bão siêu mạnh

Ngày cập nhật: 28/02/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Sông Sài Gòn thuộc Bình Dương bờ sông có 39 điểm sạt lở 23.606m chiều dài mỗi điểm từ 6-735m; sông Thị Tính có 06 điểm sạt lở; sông Đồng Nai có 21 điểm sạt lở...

Ngày cập nhật: 28/02/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cáo PCTT

Tóm tắt: Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Khái quát chung Những trận thiên tai điển hình Biểu đồ tổng thiệt hại về người Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2015 Biểu đồ thiệt hại về tài sản Công cụ hỗ trợ ra quyết định

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Bối cảnh thiên tai thế giới và Việt Nam Khái quát tình hình thiên tai tại Việt Nam 2016 Những trận thiên tai điển hình

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Kết quả thực hiện, đánh giá, thuật lợi, khó khăn và đề xuất

Ngày cập nhật: 17/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cảo đánh giá RRTT

Tóm tắt: Phía Đông: Giáp Biển Đông Phía Tây giáp: xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia Phía Nam giáp: Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia Phía Bắc giáp: Xã Tân Dân Khoảng cách đến trung tâm huyện: 6km Dân tộc sinh sống trên địa bàn và số thôn: 7 thôn, dân tộc Kinh

Ngày cập nhật: 17/11/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: + Phía Đông giáp Biển Đông + Phía Tây giáp xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia + Phía Nam giáp xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia + Phía Bắc giáp xã Quang Trung huyện Quảng Xương + Khoảng cách đến trung tâm huyện: 15km + Dân tộc sống trên địa phương và số thôn: 9 thôn, dân tộc Kinh

Ngày cập nhật: 17/11/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Là xã thuộc cụm trung tâm Huyện, phía Bắc giáp thị trấn Tĩnh Gia và xã Hải Hòa, phía Nam giáp xã Hải Bình và xã Hải Thanh, phía Đông giáp Biển Đông và xã Hải Thanh, phía tây giáp xã Nguyên Bình và xã Xuân Lâm. Các trung tâm thị trấn Tĩnh Gia 1km về phía Đông

Ngày cập nhật: 17/11/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: - Phía Đông giáp xã Nghĩa Lâm - Phía Tây giáp Sông Đáy - Phía Nam giáp TT Rạng Đông - Phía Bắc giáp xã Nghĩa Hùng - Khoàng cách đến trung tâm huyện (30km) - Dân tộc sinh sống trên địa phương và số thôn

Ngày cập nhật: 17/11/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nam Điền là xã thuộc tiểu vùng kinh tế mới ven biển huyện Nghĩa Hưng, được thành lập năm 1987 do quá trình quai đê lấn biển, xã các Trung tâm huyện 35hm về phía Nam với tổng diện tích hành chính 719.5ha. Địa hình của xã có tiếp giáp như sau: Phía Bắc giáp TT Rạng Đông; Phía Nam giáp khu vực nuôi trồng thủy sản vùng Cồn Xanh; Phía Đông giáp vùng Ô Đông Nam Điền đất công huyện Nghĩa Hưng; Phía Tây là sông đáy giáp tỉnh Ninh Bình.

Ngày cập nhật: 17/11/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Kế hoạch phòng chống thiên tai

Tóm tắt: (Ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). Để chủ động phòng, chống, ứng phó với thien tai kịp thời, hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Để chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai; kịp thời khắc phục hạu quả do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và ban hành “Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Để thực hiện công tốt công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2018 của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )
Về đầu trang