Bạn cần hỗ trợ?


Văn bản pháp luật

Tóm tắt: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, gồm các hồ: Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng.

Ngày cập nhật: 21/06/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai...

Ngày cập nhật: 06/06/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Chương trình hành động tổng thể đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể chính, bao gồm: (1) Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách; (2) Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản; (3) Xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ; (4) Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu; (5) Đầu tư và phát triển hạ tầng; (6) Phát triển và huy động nguồn lực. Trọng tâm của giai đoạn từ nay đến năm 2020 là thực hiện những nhiệm vụ cấp bách đã nêu trong Nghị quyết số 120/NQ-CP. Trong đó, ưu tiên giải quyết vấn đề sạt lở bờ biển, bờ sông, rạch và sụt lún đất trong vùng đang diễn ra rất nhanh và ngày càng trầm trọng;

Ngày cập nhật: 09/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT năm 2019

Ngày cập nhật: 10/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (viết tắt là Ban Chỉ đạo) để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước

Ngày cập nhật: 26/04/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tài liệu đào tạo, truyền thông

Tóm tắt: Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Phục hồi sau thiên tai năm 2018, UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống cho các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống địa phương. Năm 2018, UNDP và Tổng cục Phòng chống thiên tai có xây dựng các đầu tài liệu bổ trợ, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi sau thiên tai. Hoạt động xây dựng cuốn tài liệu bổ trợ về Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam tạo tiền đề cho Dự án và cho công tác hỗ trợ trung, dài hạn sau thiên tai tại Việt Nam trong tương lai.

Ngày cập nhật: 07/12/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng Anh, Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cáo kỹ thuật

Tóm tắt: Phương án diễn tập bão siêu mạnh

Ngày cập nhật: 28/02/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Sông Sài Gòn thuộc Bình Dương bờ sông có 39 điểm sạt lở 23.606m chiều dài mỗi điểm từ 6-735m; sông Thị Tính có 06 điểm sạt lở; sông Đồng Nai có 21 điểm sạt lở...

Ngày cập nhật: 28/02/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cáo PCTT

Tóm tắt: Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Khái quát chung Những trận thiên tai điển hình Biểu đồ tổng thiệt hại về người Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2015 Biểu đồ thiệt hại về tài sản Công cụ hỗ trợ ra quyết định

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Bối cảnh thiên tai thế giới và Việt Nam Khái quát tình hình thiên tai tại Việt Nam 2016 Những trận thiên tai điển hình

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Kết quả thực hiện, đánh giá, thuật lợi, khó khăn và đề xuất

Ngày cập nhật: 17/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cảo đánh giá RRTT

Tóm tắt: Bản lang là một xã biên giới của tỉnh Lai Châu, có 2,888 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; có tổng diện tích tự nhiên 10.394,67 ha, địa hình phức tạp phần đa là đồi núi dốc, núi đá chiếm 354,28ha; có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống phân bố trên 14 bản, vơi tổng số: 1.444 hộ và 7.245 nhân khẩu. Trong đó dân tộc Thái chiếm 24,4%; Dao chiếm 62,2%; Giáy chiếm 9,8%; Mông chiếm 1,65%; Kinh chiếm 1,18%...

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Là một xã trung du miền núi, có dòng suối Vạt và suối Hịt chảy qua, lại có nhiều khe lạch chảy về, vì vậy hàng năm vào mùa mưa bão thường bị mưa to, lũ, lũ quét kèm theo sạt lở đất, làm thiệt hại lớn đến tài sản, hoa màu của nhân dân và của Nhà nước, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của địa phương...

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Là một xã miền núi, có dòng suối Nậm la 5 km chảy qua, lại có nhiều khe lạch chẩy về, mặt khác do dòng suối Nậm La thoát lũ qua 5 cửa hang ngầm thường xuyên bị bồi lấp sau mừa mưa lũ, vì vậy hàng năm vào mùa mưa bão thường bị mưa, lũ gây ngập úng dài ngày và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân và của nhà nước. Ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương....

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Tình hình thiên tai trong những năm gần đây diễn biến khá phúc tạp. Số lần lũ, lũ qúet tăng, bão mạnh hơn, kéo dài hơn. Đặc biệt sạt lở đất trong 10 năm trở lại đây gia tăng đáng kể...

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Hùng Sơn là xã hàng năm phải chịu nhiều loại hình thiên tai như: bão, ATNĐ, hạn hán, rét hại, mưa đá…Đặc biệt là lũ quét, ngập lụt, SLĐ Về mặt thiên tai có thể được phân thành 3 vùng thiên tai như sau: Một là các thôn Thâm Luông, Nà Cà, Nà Chua, Bản Chu thường ngập úng và lũ quét từ sông Bắc Khê

Ngày cập nhật: 12/11/2015

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Kế hoạch phòng chống thiên tai

Tóm tắt: (Ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). Để chủ động phòng, chống, ứng phó với thien tai kịp thời, hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Để chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai; kịp thời khắc phục hạu quả do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và ban hành “Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Để thực hiện công tốt công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2018 của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )
Về đầu trang