Bạn cần hỗ trợ?


Văn bản pháp luật

Tóm tắt: Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp lấy nước chủ động Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 04/CT-TTg về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Theo đó, để chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp lấy nước chủ động, không phụ thuộc vào việc xả nước của hồ thủy điện; chủ động tích trữ nước trong các hồ, ao, vũng trũng thấp, kênh rạch để sử dụng trong thời kỳ hạn hán, xâm nhập mặn; đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào khai thác sớm các công trình thủy lợi… Ngoài ra, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng cần tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới cấp nước từ đô thị sang nông thôn. Đồng thời thực hiện các biện pháp cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là tại vùng cao, ven biển khi có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và tập trung nguồn vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt.

Ngày cập nhật: 17/02/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày cập nhật: 04/02/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Kế hoạch nhằm mục đích làm cơ sở phân công, chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg; chi tiết, cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm và kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Quyết định số 705/QĐ-TTg; nâng cao năng lực xác định, đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo tác động thiên tai của cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày cập nhật: 02/02/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam và thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Ngày cập nhật: 21/01/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai

Ngày cập nhật: 15/11/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tài liệu đào tạo, truyền thông

Tóm tắt: Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Phục hồi sau thiên tai năm 2018, UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống cho các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống địa phương. Năm 2018, UNDP và Tổng cục Phòng chống thiên tai có xây dựng các đầu tài liệu bổ trợ, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi sau thiên tai. Hoạt động xây dựng cuốn tài liệu bổ trợ về Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam tạo tiền đề cho Dự án và cho công tác hỗ trợ trung, dài hạn sau thiên tai tại Việt Nam trong tương lai.

Ngày cập nhật: 07/12/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng Anh, Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cáo kỹ thuật

Tóm tắt: Phương án diễn tập bão siêu mạnh

Ngày cập nhật: 28/02/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Sông Sài Gòn thuộc Bình Dương bờ sông có 39 điểm sạt lở 23.606m chiều dài mỗi điểm từ 6-735m; sông Thị Tính có 06 điểm sạt lở; sông Đồng Nai có 21 điểm sạt lở...

Ngày cập nhật: 28/02/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cáo PCTT

Tóm tắt: Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt, )

Tóm tắt: Khái quát chung Những trận thiên tai điển hình Biểu đồ tổng thiệt hại về người Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2015 Biểu đồ thiệt hại về tài sản Công cụ hỗ trợ ra quyết định

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Bối cảnh thiên tai thế giới và Việt Nam Khái quát tình hình thiên tai tại Việt Nam 2016 Những trận thiên tai điển hình

Ngày cập nhật: 24/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Kết quả thực hiện, đánh giá, thuật lợi, khó khăn và đề xuất

Ngày cập nhật: 17/05/2018

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Báo cảo đánh giá RRTT

Tóm tắt: - Xã Lộc An nằm về phía Bắc của Huyện Phú Lộc, cách trung tâm huyện Phú Lộc 15km. Ranh giới hành chính của xã được xác định như sau: + Phía Bắc giáp với Vinh Thái, xã Vinh Hà + Phía Nam giáp với xã Lộc Hòa xã Xuân Lộc + Phía Tây giáo với xã Lộc Sơn + Phía Đông giáp xã Lộc Điền - Xã có 13 thôn, dân tộc sống trên địa bàn xã là dân tộc kinh

Ngày cập nhật: 03/01/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Phân theo địa giới hành chính, xã được chia làm 07 thôn: Ba Lăng, Quảng Xuyên, Xuân Ổ, Lê Bình, Thủy Diện, Lộc Sơn và Diên Đại. Địa bàn xã cách thành phố Huế khoảng 15km về phía Đông Nam, phần lớn diện tích được bao bọc bởi đồng ruộng, vùng nuôi trồng thủy sản và đầm phá

Ngày cập nhật: 03/01/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Hương Phong nằm cách Thị xã Hương Trà 17km. Xã Hương Phong nằm trên quốc lộ 49B. Ranh giới của xã được giới hạn như sau: Phía Đông giáo với thị trấn Thuận An, phía Tây giáp với xã Quảng Thành, Hương Vinh và Thị Trấn Hương Trà, phía Nam giáo với xã Phú ậu và xã Phú Thanh, phía Bắc giáp với xã Hải Dương Dân tộc sống tại địa phương là người Kinh với 06 thôn, trong đó chỉ có 02 thôn là nông ngư kết hợp là thôn Thuận Hà và thôn Vân Quật Đông. Các thôn còn lại chủ yếu làm nông nghiệp

Ngày cập nhật: 03/01/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: - Phong Bình là một xã nđồng bằng nằm ở phía Bắc của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích đất tự nhiên 1.726 ha. Ranh giới hành chính của xã được giới hạn như sau: Phía Đông giáp với xã Phong Chương, phía Nam giáp với xã Phong Hòa, phía Bắc giáp với xã Điền hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Tây giáp với xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Khoảng cách từ thị trấn đến trung tâm huyện khoảng 17 km Dân tộc sống tại địa phương là người Kinh với 12 thôn và 01 Đội Ngư Nghiệp

Ngày cập nhật: 03/01/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Phía Đông giáo xã Điền Lộc và huyện Quảng Điền, phía Tây giáp xã Phong Bình, phía Nam giáp xã Phong hòa và xã Phong Hiền, phía Bắc giáp xã Phong Điền Môn và Điền Hương Khoảng cách đến Trung tâm huyện 13 km Dân tộc sống trên địa phương và số thôn: Kinh; 09 thôn

Ngày cập nhật: 02/01/2020

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Kế hoạch phòng chống thiên tai

Tóm tắt: (Ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). Để chủ động phòng, chống, ứng phó với thien tai kịp thời, hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Để chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai; kịp thời khắc phục hạu quả do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và ban hành “Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Để thực hiện công tốt công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2018 của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )

Tóm tắt: Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Ngày cập nhật: 05/05/2019

Tải về( Văn bản tiếng việt Pdf, )
Về đầu trang