Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
Bão
Áp thấp nhiệt đới
Lũ quét
Ngập lụt
Mưa lớn
Giông
Lốc
Sét
Nước dâng
Động đất
Sóng thần
Hạn hán
Nắng nóng
Rét hại
Mưa đá
Sương muối
Xâm nhập mặn
Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khác

Danh mục lĩnh vực

Tìm được 120 kết quả
Hiển thị 1 - 30 trong 120 Tài liệu
STT Tên tài liệu Trạng thái
1 Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí NSNN đầu tư công trung hạn và hàng năm tập trung xử lý dứt điểm các trọng điểm đê xung yếu, nhất là các tuyến đê từ cấp III trở lên; xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu… Ủy ban nhân dân các tỉnh phải di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai các cấp. Đối với việc tổ chức triển khai kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và bộ máy quản lý về phòng, chống thiên tai sẽ trực thuộc bộ NN&PTNT trên nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.
Ban hành: 09/07/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/07/2020
2 Quyết định 1238/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhằm nâng cao vai trò, năng lực quản lý Nhà nước của cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành hoàn thiện mô hình, tổ chức lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phấn đấu đạt 100% cán bộ thường trực và chuyên trách được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, cũng trong năm 2020, Bộ sẽ điều chỉnh lồng ghép nội dung về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành nhằm hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai khi triển khai thực hiện. Từ năm nay, ngân sách Nhà nước cũng được ưu tiên bố trí, đa dạng hóa huy động và sử dụng để ứng phó với sự cố thiên tai các cấp và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ban hành: 07/05/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/07/2020
3 Công điện số 481/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/4/2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá
Để ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá
Ban hành: 25/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/04/2020
4 Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT về việc Tăng cường công tác công tác phòng chống thiên tai năm 2020
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) yêu cầu Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN (Ban Chỉ huy) các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp
Ban hành: 16/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/04/2020
5 Quyết định số 1117/QĐ-BNN-TCTL: Ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi
Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao năng lực của hệ thống KTTV chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi, bảo đảm đủ công cụ, thiết bị quan trắc theo quy định hiện hành, từng bước nâng cấp tự động hóa, bảo đảm phục vụ công tác quản lý, vận hành, phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống lũ, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, giám sát chất lượng nước trong công trình thủy lợi đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
Ban hành: 27/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 09/04/2020
6 Công văn số 2350/BNN-TCTL ngày 01/4/2020 tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh từ nay đến hết mùa khô 2019-2020
Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh từ nay đến hết mùa khô 2019-2020
Ban hành: 01/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/04/2020
7 Công văn số 28/TWPCTT ngày 29/3/2020, nhằm phối hợp thông tin truyền thông tới cộng đồng, chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn diện rộng, dông, lốc, sét, mưa đá gây ra
Phối hợp thông tin truyền thông tới cộng đồng, chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn diện rộng, dông, lốc, sét, mưa đá gây ra
Ban hành: 29/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/04/2020
8 Công văn số 109/TWPCTT-VP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT V/v triển khai thực hiện Công văn số 28/TWPCTT ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT
Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/TP Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện Công văn số 28/TWPCTT ngày 29/3/2020, nhằm phối hợp thông tin truyền thông tới cộng đồng, chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn diện rộng, dông, lốc, sét, mưa đá gây ra
Ban hành: 04/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/04/2020
9 Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Ban hành: 24/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
10 Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn
Theo đó, nội dung công việc bao gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện các bước công việc bao gồm: Quy định kỹ thuật về giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi. Hoạt động giám sát chất lượng nước là việc thu thập tài liệu về tình hình sản xuất nông nghiệp, quy trình vận hành các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu. Dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi là việc dự báo dòng chảy từ mưa; tính toán, dự báo chất lượng nước bằng mô hình thủy lực. Bên cạnh đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật này cũng quy định định biên và định mức lao động trong lấy mẫu tại hiện trường; Định mức sử dụng dụng cụ trong lấy mẫu và đo đạc hiện trường; Định biên và định mức lao động trong phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm ; Định biên và định mức lao động đối với quan trắc tự động;…
Ban hành: 30/10/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
11 Thông tư 17/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BTTTT về bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
Thông tư này bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của Cục Viễn thông. Cụ thể, Cục Viễn thông có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan xây dựng thực hiện phương án kế hoạch và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao năng lực mạng viễn thông công cộng, chất lượng dịch vụ viễn thông để bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương là: Tổ chức, vận hành khai thác hệ thống viễn thông vô tuyến điện; Điều phối cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến; Điều phối doanh nghiệp được chỉ định duy trì quản lý mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ Đảng, Nhà nước… để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai. Ngoài việc bổ sung các quy định nói trên, Thông tư còn sửa đổi một số quy định về nguyên tắc tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc; tổ chức và bảo đảm thông tin liên lạc khi có thiên tai, trong thiên tai và trong giai đoạn khắc phục thiên tai…
Ban hành: 10/12/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
12 Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 nhiệm vụ triển khai kế hoạch về phòng, chống thiên tai
ộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành 32 nhiệm vụ, cụ thể: Xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá; Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thuỷ lợi; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Lồng nghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội… Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai như sau: Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực; Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt…
Ban hành: 13/11/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
13 Quyết định 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia; Tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều; Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi; Chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền. Từ năm 2019 – 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương chủ trì tổ chức xây dựng hệ thống cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai điển hình (lũ quét, sạt lở đất,…); Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai trong nhà trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tiềm năng cát sỏi lòng sông tại các lưu vực sông đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp và khoanh vùng quy hoạch thăm dò khai thác hợp lý.
Ban hành: 03/10/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
14 Quyết định 417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Cụ thể, trong giai đoạn gần đây nhất là đến năm 2020, Chính phủ ưu tiên giải quyết vấn đề sạt lở bờ biển, bờ sông, rạch và sụt lún đất trong vùng đang diễn ra rất nhanh và ngày càng trầm trọng. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Định hướng giai đoạn 2031 – 2050, triển khai từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp chuyên canh theo chuỗi hàng hóa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tình trạng lũ, hạn, mặn, thiếu nước ngọt và kịch bản biến đối khí hậu của từng vùng. Đến năm 2100, phát triển về chiều sâu các mô hình nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long trở thành các thương hiệu có uy tín và cạnh tranh cao trên thế giới, Đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm kinh tế của khu vực sông Mê Công.
Ban hành: 13/04/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
15 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.
Ban hành: 31/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/02/2020
16 Quyết định số 2441/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch nhằm mục đích làm cơ sở phân công, chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg; chi tiết, cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm và kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Quyết định số 705/QĐ-TTg; nâng cao năng lực xác định, đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo tác động thiên tai của cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 23/09/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/02/2020
17 Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai
Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam và thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
Ban hành: 13/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/01/2020
18 Quyết định số 740/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, gồm các hồ: Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng.
Ban hành: 17/06/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/06/2019
19 Quyết định số 649/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia đến năm 2020
Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai...
Ban hành: 30/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2019
20 Quyết định số 705/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn
Phân vùng rủi ro thiên tai và cảnh báo thiên tai, đặc biệt là bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu nhằm triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai, khí tượng thuỷ văn, đê điều và tài nguyên nước.
Ban hành: 07/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/04/2019
21 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
Trực ban 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ những ngày có thiên tai Ngày 11/03/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGTVT về việc quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. Theo đó, trong những ngày có thiên tai hoặc có tình huống đột xuất xảy ra, phải tổ chức trực ban 24/24 giờ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức trực chia thành 02 ca/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian trực như sau: Ca 1 từ 07 giờ đến 19 giờ; Ca 2 từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Đối tượng trực bao gồm: Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam và một số cán bộ giúp việc được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 5 của Thông tư này và cán bộ các bộ phận chức năng theo dõi và thực hiện công tác phòng, chống thiên tai. Lịch trực do Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phân công. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.
Ban hành: 11/03/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/04/2019
22 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai
Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
Ban hành: 29/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/12/2018
23 Quyết định số 211/QĐ-TWPCTT ngày 28/12/2017 về Quy chế trực ban, họp điều hành ứng phó sự cố thiên tai
Quy chế này quy định công tác trực ban và họp điều hành, ứng phó thiên tai thuộc nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Ban hành: 28/12/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
24 Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Về công tác phòng, chống thiên tai
Nghị Quyết này nhằm Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.
Ban hành: 18/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/06/2018
25 Video Cập nhật diễn biến khắc phục sạt lở tại vùng lũ tháng 6 năm 2018
Cập nhật diễn biến khắc phục sạt lở tại vùng lũ
Ban hành: 27/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/06/2018
26 Chương trình phối hợp công tác về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2023 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai trong ngành giao dục. Nâng cao nhận thức, năng lực và tinh thần chủ động của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên trong công tác phòng chống thiên tai (PCTT).
Ban hành: 08/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/06/2018
27 Video Kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai
Ngày 22/5 là ngày truyền thống phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam. 67 năm qua, mặc dù nước ta có nhiều nỗ lực trong công tác đối phó với thiên tai song thiệt hại về người và tài sản vẫn rất lớn. Trong khi đó thiên tai ngày càng khắc nghiệt với những hiện tượng thời tiết cực đoan khác thường và người dân luôn phải hứng chịu hậu quả. Nếu chứng kiến thiên tai hoành hành, không một ai quên được hình ảnh đó. Những lời kể của họ cũng chính là những lời cảnh báo rõ ràng nhất về sức mạnh khó lường của tự nhiên.
Ban hành: 21/05/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2018
28 Video Cách chằng chống nhà cửa ứng phó với bão
Diễn biến của bão số 16 đang rất phức tạp và theo dự báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Tây Nam bộ...
Ban hành: 24/12/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2018
29 Video Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017
Phim tài liệu nhiều tập do NSƯT Nguyễn Trung Hiếu phối hợp thực hiện với VTV năm 2017
Ban hành: 13/11/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 31/05/2018
30 Video 40% diện tích của ĐBSCL có nguy cơ ngập trong trong nước biển
Đến cuối thế kỷ 21, gần 40% diện tích của ĐBSCL có nguy cơ ngập trong trong nước biển. Đây là thông tin được Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố trong kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Ban hành: 26/10/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 31/05/2018
Tìm được 120 kết quả
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 48
Tổng số lượt truy cập: 1294391