Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
Bão
Áp thấp nhiệt đới
Lũ quét
Ngập lụt
Mưa lớn
Giông
Lốc
Sét
Nước dâng
Động đất
Sóng thần
Hạn hán
Nắng nóng
Rét hại
Mưa đá
Sương muối
Xâm nhập mặn
Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khác

Danh mục lĩnh vực

Tìm được 15 kết quả
Hiển thị 1 - 15 trong 15 Tài liệu
STT Tên tài liệu Trạng thái
1 Quyết định số 649/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia đến năm 2020
Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai...
Ban hành: 30/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2019
2 Tài liệu thiên tai Việt Nam năm 2017
Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017
Ban hành: 01/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
3 Sổ tay trách nhiệm PCTT và Đê điều
Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.
Ban hành: 05/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
4 Tờ rơi Phương châm Bốn tại chỗ
Tờ rơi Phương châm Bốn tại chỗ
Ban hành: 22/01/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/05/2018
5 Chương trình truyền hình trực tiếp hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai trên VTV1
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức chương trình với chủ đề “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”, Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV1 vào tối 20/5/2018.
Ban hành: 11/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/05/2018
6 Video Chủ động ứng phó với thiên tai
Với phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó luôn là giải pháp tốt nhất để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây nên. Thiên tai một khi bất ngờ xảy ra sẽ không thể nào tránh được những thiệt hại đáng tiếc. Vì thế, chủ động ứng phó luôn là giải pháp tốt nhất để hạn chế những thiệt hại nói trên
Ban hành: 20/07/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 24/05/2018
7 Video Dấu ấn 70 năm ngành thủy lợi trong phòng chống thiên tai
Bác Hồ từng nói “Việt Nam ta có 2 tiếng Tổ quốc, Tổ quốc là Đất nước, có đất và có nước thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giầu nước mạnh. Nước có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại, nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì hạn hán. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hòa với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành thủy lợi đã thực hiện suốt 70 năm qua.
Ban hành: 28/08/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 24/05/2018
8 Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước và hợp tác khu vực, quốc tế; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.
Ban hành: 11/05/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2018
9 Quyết định số 257 QĐ/PCLBTW về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
Để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ, toàn diện trong việc theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược, được sự hỗ trợ của Quỹ toàn cầu về Khắc phục và Giảm nhẹ thiên tai (GFDRR) thông qua Dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã xây dựng và ban hành Khung theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược Mục đích chính của việc ban hành Khung theo dõi, đánh giá là nhằm hướng dẫn và cung cấp các công cụ cần thiết giúp thực hiện công tác theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia của các Bộ, ngành và của UBND các tỉnh, thành phố.
Ban hành: 04/10/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
10 Quyết định số 2817/BNN-TCTL Ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai
Quy chế này quy định công tác trực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam và công tác kiểm tra, xử lý tại hiện trường nơi xảy ra thiên tai. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia công tác trực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Văn phòng thường trực, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam và công tác kiểm tra, xử lý tại hiện trường nơi xảy ra thiên tai.
Ban hành: 08/07/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
11 Quyết định số 2798/BNN-TCTL Ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai
Quy chế này quy định việc cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đối với các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1. Tổng cục Thủy lợi. 2. Tổng cục Thủy sản. 3. Cục Quản lý xây dựng công trình. 4. Cục Trồng trọt. 5. Cục Chăn nuôi. 6. Cục Thú y. 7. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
Ban hành: 16/07/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
12 Quyết định số 2459 /QĐ-BNN-TCTL về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai
Bộ Nông nghiệp phân công các đơn vị thuộc Bộ bao gồm: Viện khoa học thủy lợi Việt Nam, Đại học Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy Lợi, ... kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai ở các tỉnh, thành phố.
Ban hành: 26/06/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
13 Quyết định số 2068/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020
Mục tiêu của Chương trình là củng cố, nâng cấp các tuyến đê nhằm đảm bảo an toàn chống lũ thiết kế và phấn đấu chống được lũ cao hơn. Củng cố, nâng cấp các tuyến đê theo quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều của các hệ thống sông, bao gồm: tôn cao, mở rộng đủ cao độ, mặt cắt thiết kế; xử lý dứt điểm những trọng điểm xung yếu về nền đê, thân đê; cải tạo mặt đê, cơ đê thành đường giao thông phục vụ dân sinh, kinh tế; sửa chữa, xây dựng mới các cống dưới đê; đồng thời đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm tăng cường cho công tác quản lý đê.
Ban hành: 09/12/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
14 Nghị định số 113/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006, bao gồm: a) Điều 4 về phân loại và phân cấp đê; b) Điều 6 về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đê điều; c) Điều 9 về nội dung quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; d) Điều 26 về sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng; đ) Điều 27 về xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông; e) Khoản 2 Điều 37 về cơ cấu tổ chức, sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ chính sách đối với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều; g) Điều 44 về thanh tra đê điều và Điều 46 về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của Luật Đê điều. Nghị định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến đê điều tại Việt Nam.
Ban hành: 28/06/2007
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
15 Quyết định số 667 QĐTTg về việc phê duyệt Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
Về việc phê duyệt Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
Ban hành: 27/05/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/05/2018
Tìm được 15 kết quả
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 56
Tổng số lượt truy cập: 699904