Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
Bão
Áp thấp nhiệt đới
Lũ quét
Ngập lụt
Mưa lớn
Giông
Lốc
Sét
Nước dâng
Động đất
Sóng thần
Hạn hán
Nắng nóng
Rét hại
Mưa đá
Sương muối
Xâm nhập mặn
Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khác

Danh mục lĩnh vực

Tìm được 46 kết quả
Hiển thị 1 - 30 trong 46 Tài liệu
STT Tên tài liệu Trạng thái
1 Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí NSNN đầu tư công trung hạn và hàng năm tập trung xử lý dứt điểm các trọng điểm đê xung yếu, nhất là các tuyến đê từ cấp III trở lên; xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu… Ủy ban nhân dân các tỉnh phải di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai các cấp. Đối với việc tổ chức triển khai kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và bộ máy quản lý về phòng, chống thiên tai sẽ trực thuộc bộ NN&PTNT trên nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.
Ban hành: 09/07/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/07/2020
2 Luật sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2020
Theo đó, bên cạnh các loại hình thiên tai như quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, những hiện tượng tự nhiên bất thường sau đây cũng được định nghĩa là thiên tai: Gió mạnh trên biển; Sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán; Cháy rừng do tự nhiên; Sương mù. Từ ngày Luật này có hiệu lực, người làm công tác phòng, chống thiên tai tại các cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cũng được xác định là nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai. Theo quy định cũ, Quỹ phòng, chống thiên tai là Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tuy nhiên, theo quy định mới, Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách bao gồm: Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
Ban hành: 17/06/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 15/06/2020
3 Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 nhiệm vụ triển khai kế hoạch về phòng, chống thiên tai
ộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành 32 nhiệm vụ, cụ thể: Xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá; Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thuỷ lợi; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Lồng nghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội… Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai như sau: Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực; Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt…
Ban hành: 13/11/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
4 Quyết định 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia; Tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều; Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi; Chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền. Từ năm 2019 – 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương chủ trì tổ chức xây dựng hệ thống cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai điển hình (lũ quét, sạt lở đất,…); Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai trong nhà trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tiềm năng cát sỏi lòng sông tại các lưu vực sông đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp và khoanh vùng quy hoạch thăm dò khai thác hợp lý.
Ban hành: 03/10/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
5 Quyết định số 649/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia đến năm 2020
Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai...
Ban hành: 30/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2019
6 Tài liệu tập huấn cấp huyện Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Phần I – THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TÀI LIỆU: Cung cấp cho người sử dụng những thông tin cơ bản về tài liệu cũng như cách sử dụng tài liệu. Phần II - NỘI DUNG BÀI GIẢNG được chia thành năm bài giảng với nội dung như sau: Bài 1: Hiểm họa, rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu Bài 2: Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu Bài 3: Đánh giá rủi ro thảm họa Bài 4: Các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu Bài 5: Lập kế hoạch và thực hiện quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng Phần III – TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bao gồm các phụ lục phục vụ thiết thực cho tập huấn viên
Ban hành: 30/06/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 29/05/2018
7 Tài liệu Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”
Tài liệu hướng dẫn thực hiện Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống hóa các tài liệu hướng dẫn và phương pháp triển khai thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đã được xây dựng từ nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tại Việt Nam với mục tiêu chính: ■ Giúp các cán bộ quản lý liên quan đến quản lý thiên tai các tỉnh, thành phố nhận thức ban đầu về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng hiện đã được áp dụng tại nhiều quốc gia. ■ Hướng dẫn xây dựng cơ cấu tổ chức thực hiện đề án tại các cấp đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của Đề án.
Ban hành: 31/08/2011
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 29/05/2018
8 Tài liệu Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Tài liệu hướng dẫn này gồm những phần chính sau: • Phần I: Giới thiệu về đánh giá RRTT-DVCĐ. Phần này giải thích một số thuật ngữ, giới thiệu về Đánh giá RRTT-DVCĐ và một số yêu cầu trong đánh gia RRTT-DVCĐ. • Phần II: Các bước đánh giá RRTT-DVCĐ. Phần này giới thiệu các bước thực hiện đánh giá RRTT-DVCĐ. • Phần III: Hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá RRTT-DVCĐ. Phần này mô tả cụ thể một số công cụ sử dụng trong đánh giá RRTT-DVCĐ và đưa ra ví dụ minh họa, biểu mẫu ứng dụng, thực hành. • Phần IV: Phụ lục và biểu mẫu. Phần này cung cấp một số ví dụ, biểu mẫu liên quan, những lưu ý khi tiến hành đánh giá và danh mục một số giải pháp phòng, chống thiên tai.
Ban hành: 30/04/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/05/2018
9 Quyết định số 264/UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020
Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, nhât là chính quyên xã, phường, thị trấn và người dân sống ở khu vực thường xuyên và có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá do thiên tai gây ra, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vũng kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Ban hành: 03/02/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/05/2018
10 Quyết định số 2506 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020
Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các địa phương nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Ban hành: 17/09/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/05/2018
11 Quyết định số 1302/UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh thực hiện Đề án: Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1671/TTr-SNNPTNT ngày 12/7/2016 về việc thành lập Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi.
Ban hành: 19/07/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/05/2018
12 Chương trình truyền hình trực tiếp hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai trên VTV1
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức chương trình với chủ đề “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”, Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV1 vào tối 20/5/2018.
Ban hành: 11/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/05/2018
13 Quyết định số 1002 QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Ban hành: 13/07/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/05/2018
14 Quyết định số 19/QĐ-PCTT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai
Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phục vụ quản lý nhà nước, thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về phòng chống thiên tai, đê điều, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách, đào tạo, truyền thông, tư vấn đầu tư xây dựng trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Ban hành: 18/08/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
15 Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổng cục Phòng, chống thiên tai là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
Ban hành: 03/07/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
16 Báo cáo cuối kỳ về rà soát và xây dựng tài liệu truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
Thông tin đang được cập nhật...
Ban hành: 01/01/0001
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/07/2016
17 Báo cáo "Xây dựng các hình thức truyền thông và thông tin phù hợp với các khu vực dân cư rải rác ở Miền núi và vùng dân tộc thiểu số"
Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại kết quả bền vững cho các chương trình phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và phòng chống, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra. Vì truyền thông làm thay đổi nhận thức của con người,dẫn đến sự tự nguyện thay đổi hành vi – 1 trong những yếu tố duy trì kết quả phát triển bền vững.
Ban hành: 01/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2016
18 Hướng dẫn " sử dụng bản đồ ngập lụt"
Hướng dẫn sử dụng bản đồ ngập lụt
Ban hành: 01/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2016
19 Hướng dẫn "Xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão"
Hướng dẫn Xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão
Ban hành: 01/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2016
20 Báo cáo phase 1: “Nghiên cứu và Đề xuất các tiêu chuẩn an toàn trước thiên tai”
Báo cáo phase 1: “Nghiên cứu và Đề xuất các tiêu chuẩn an toàn trước thiên tai”
Ban hành: 01/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2016
21 Báo cáo Đánh giá năng lực thể chế của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương & các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh
Báo cáo Đánh giá năng lực thể chế của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương & các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh
Ban hành: 01/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2016
22 Quyết định 1100/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật
Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiên Công ước, góp phần thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước, phù hợ với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam
Ban hành: 21/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/06/2016
23 Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT về "Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội"
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc, nội dung thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phất triển kinh tế-xã hội của cả nước, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...
Ban hành: 06/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/07/2016
24 Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Để chủ động ứng phó, hanh chế khó khăn, giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương theo doi sát tình hình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo; tổ chwucs thực hiện nghiêm túc cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
Ban hành: 12/03/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 17/03/2016
25 Quyết định số 16/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai
Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng hỗ trợ, phục vụ quản lý nhà nước và thực hiên các nhiệm cụ thể trong lĩnh vực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hâu trên phạm vi cả nước
Ban hành: 09/01/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/12/2015
26 Thông tư 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
Thông tư này quy định về chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, phương pháp, trình tự và trách nhiệm thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra của các Bộ, ngành; các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành: 23/11/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/12/2015
27 Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hoạt động triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật
Tạo cơ chế phối hơp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành Lao động - Thương Binh và Xã hội từ Trung ương đến địa phương nhằm hướng dẫn các tỉnh, thành phố hỗ trợ người khuyết tật được nâng cao nhận thức và tham gia vào mô hình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng
Ban hành: 27/11/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/12/2015
28 Quyết định số 1622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, bao gồm các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng
Ban hành: 17/09/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/09/2015
29 Quyết định số 1537/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm các hồ: A Vương, Đắk Mi 4, Sông tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5
Ban hành: 07/09/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 09/09/2015
30 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 về Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.
Ban hành: 18/08/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
Tìm được 46 kết quả
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 50
Tổng số lượt truy cập: 1294349