Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
Bão
Áp thấp nhiệt đới
Lũ quét
Ngập lụt
Mưa lớn
Giông
Lốc
Sét
Nước dâng
Động đất
Sóng thần
Hạn hán
Nắng nóng
Rét hại
Mưa đá
Sương muối
Xâm nhập mặn
Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khác

Danh mục lĩnh vực

Tìm được 18 kết quả
Hiển thị 1 - 18 trong 18 Tài liệu
STT Tên tài liệu Trạng thái
1 Chương trình truyền hình trực tiếp hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai trên VTV1
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức chương trình với chủ đề “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”, Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV1 vào tối 20/5/2018.
Ban hành: 11/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/05/2018
2 Quyết định số 257 QĐ/PCLBTW về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
Để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ, toàn diện trong việc theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược, được sự hỗ trợ của Quỹ toàn cầu về Khắc phục và Giảm nhẹ thiên tai (GFDRR) thông qua Dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã xây dựng và ban hành Khung theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược Mục đích chính của việc ban hành Khung theo dõi, đánh giá là nhằm hướng dẫn và cung cấp các công cụ cần thiết giúp thực hiện công tác theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia của các Bộ, ngành và của UBND các tỉnh, thành phố.
Ban hành: 04/10/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
3 Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư này hướng dẫn các quy định tại Khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí quy mô sản xuất, quy trình sản xuất; quy định các loại thiên tai, dịch bệnh và xác định mức độ thiệt hại đối với cây lúa nước; chăn nuôi trâu, bò (thịt, cày kéo, sinh sản) và bò sữa; lợn (thịt, nái, đực giống); gà, vịt (đẻ, thịt); thủy sản nuôi (cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng) được lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ban hành: 29/06/2011
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/05/2018
4 Bản tin thiên tai tháng 10 năm 2017
Bản tin thiên tai tháng 10 năm 2017
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
5 Quyết định số 1537/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm các hồ: A Vương, Đắk Mi 4, Sông tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5
Ban hành: 07/09/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 09/09/2015
6 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 về Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.
Ban hành: 18/08/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
7 Quyết định số 389/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 04/6/2014 ban hành Tài liệu hướng dẫn "Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"
Quyết định ban hành tài liệu "Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"
Ban hành: 04/06/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
8 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 về Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Cấp độ rủi ro thiên tai là sự phân định mức độ thiệt hại do thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hán hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội.
Ban hành: 15/08/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
9 Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 25/6/2014 về việc Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014 - 2015, làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Ban hành: 26/06/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
10 Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 về Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bẩn nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTG ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bẩn nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTG ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 26/06/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
11 Quyết định số 261/QĐ-PCLBTW ngày 7/10/2013 về việc Bổ sung thành viên tham gia Ban chỉ đạo PCLB năm 2013
Bổ xung đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là ủy viên Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương
Ban hành: 24/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
12 Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 5/8/2012 về Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.
Ban hành: 05/08/2012
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
13 Luật Phòng, chống thiên tai
Luật này quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.
Ban hành: 19/06/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
14 Quyết định số 25/QĐ-PCLBTW ngày 21/2/2011 về Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (sau đây gọi tắt là Văn phòng thường trực) là cơ quan tham mưu,giúp việc của Ban chỉ đạo Phòn chống lụt bão Trung ương
Ban hành: 21/02/2011
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
15 Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 3/11/2009 về Ban hành Quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển
Quyết định này ban hành Quy chế về thông tin cản báo, dự báo thiên tai trên biển
Ban hành: 03/11/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
16 Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão
Công tác phòng, chống, lụt, bão là hoạt động phòng ngừa, chống và khắc phục hậu quả
Ban hành: 24/08/2000
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
17 Bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ NN&PTNT và TƯ Hội Chữ thập đỏ VN về triển khai đề án 'Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng".
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ NN&PTNT và TƯ Hội Chữ thập đỏ VN về triển khai đề án 'Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng".
Ban hành: 31/12/2011
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
18 Quyết định số 742/BNN-TCTL Bộ chỉ số đánh giá “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”
Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Ban hành: 14/04/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 29/06/2015
Tìm được 18 kết quả
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 41
Tổng số lượt truy cập: 700260