Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
Bão
Áp thấp nhiệt đới
Lũ quét
Ngập lụt
Mưa lớn
Giông
Lốc
Sét
Nước dâng
Động đất
Sóng thần
Hạn hán
Nắng nóng
Rét hại
Mưa đá
Sương muối
Xâm nhập mặn
Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khác

Danh mục lĩnh vực

Tìm được 57 kết quả
Hiển thị 1 - 30 trong 57 Tài liệu
STT Tên tài liệu Trạng thái
1 Quyết định số 649/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia đến năm 2020
Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai...
Ban hành: 30/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2019
2 Chương trình phối hợp công tác về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2023 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai trong ngành giao dục. Nâng cao nhận thức, năng lực và tinh thần chủ động của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên trong công tác phòng chống thiên tai (PCTT).
Ban hành: 08/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/06/2018
3 Chương trình truyền hình trực tiếp hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai trên VTV1
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức chương trình với chủ đề “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”, Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV1 vào tối 20/5/2018.
Ban hành: 11/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/05/2018
4 Video Trường học an toàn, bảo vệ sự sống
Chiến dịch truyền thông toàn diện nhằm nâng cao nhận thức về sóng thần và phòng chống thảm họa thiên tai trong các trường học với tên gọi "Trường học của Sơn Tinh" đã được phát động sáng nay (20/9) tại trường Trung Học Phổ Thông Cầu Giấy (Hà Nội). Chiến dịch được triển khai bởi Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản. Chiến dịch thông qua các chương trình giáo dục, tập huấn về sóng thần và thiên tai nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh tại các trường học được lựa chọn trên khắp Việt Nam.
Ban hành: 02/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2018
5 Thông tư số 143 /2009/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ
Thông tư này hướng dẫn về lập dự toán, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước chi cho công tác xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và các nhiệm vụ đột xuất, bức thiết khác của Nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ xuất, cấp hàng cứu trợ từ nguồn dự trữ quốc gia có sử dụng tiền từ ngân sách Nhà nước để phục vụ xuất cấp hàng cứu trợ. Các trường hợp xuất cấp hàng cứu trợ không sử dụng tiền từ ngân sách Nhà nước thì áp dụng theo mức chi do nhà tài trợ quy định hoặc áp dụng theo mức chi được thống nhất giữa nhà tài trợ, Bộ Tài chính và đơn vị thực hiện xuất hàng. Trường hợp chưa thoả thuận được mức chi thì áp dụng theo quy định tại Thông tư này.
Ban hành: 15/07/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/05/2018
6 Thông tư số 07/2010/TT-BKH hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Ban hành: 30/03/2010
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/05/2018
7 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (công ước sar 79)
Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (công ước sar 79)
Ban hành: 15/01/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/05/2018
8 Bản tin thiên tai tháng 3 năm 2017
Bản tin thiên tai tháng 3 năm 2017
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
9 Bản tin thiên tai tháng 8 năm 2017
Bản tin thiên tai tháng 8 năm 2017
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
10 Bản tin thiên tai tháng 9 năm 2017
Bản tin thiên tai tháng 9 năm 2017
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
11 Bản tin thiên tai tháng 10 năm 2017
Bản tin thiên tai tháng 10 năm 2017
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
12 Quyết định số 19/QĐ-PCTT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai
Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phục vụ quản lý nhà nước, thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về phòng chống thiên tai, đê điều, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách, đào tạo, truyền thông, tư vấn đầu tư xây dựng trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Ban hành: 18/08/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
13 Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổng cục Phòng, chống thiên tai là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
Ban hành: 03/07/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
14 Quyết định 1100/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật
Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiên Công ước, góp phần thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước, phù hợ với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam
Ban hành: 21/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/06/2016
15 Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT về "Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội"
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc, nội dung thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phất triển kinh tế-xã hội của cả nước, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...
Ban hành: 06/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/07/2016
16 Tài liệu Hội thảo UNSPIDER 2016 Tháng 05/2016
Tài liệu Hội thảo UNSPIDER 2016 Tháng 05/2016
Ban hành: 01/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10/05/2016
17 Quyết định Phê duyệt kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thủy lợi
Nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực thủy lợi, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020
Ban hành: 11/04/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/04/2016
18 Thông tư 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
Thông tư này quy định về chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, phương pháp, trình tự và trách nhiệm thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra của các Bộ, ngành; các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành: 23/11/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/12/2015
19 Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hoạt động triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật
Tạo cơ chế phối hơp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành Lao động - Thương Binh và Xã hội từ Trung ương đến địa phương nhằm hướng dẫn các tỉnh, thành phố hỗ trợ người khuyết tật được nâng cao nhận thức và tham gia vào mô hình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng
Ban hành: 27/11/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/12/2015
20 Quyết định số 1537/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm các hồ: A Vương, Đắk Mi 4, Sông tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5
Ban hành: 07/09/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 09/09/2015
21 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 về Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.
Ban hành: 18/08/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
22 Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER) - giai đoạn 2010-2015
Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER) - giai đoạn 2010-2015
Ban hành: 06/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
23 Quyết định số 389/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 04/6/2014 ban hành Tài liệu hướng dẫn "Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"
Quyết định ban hành tài liệu "Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"
Ban hành: 04/06/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
24 Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ban hành: 22/10/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
25 Quyết định số 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2014 về việc phê duyệt và công bố kết quả phân tích vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam
Quyết định phê duyệt và công bố kế quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam
Ban hành: 29/08/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
26 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về Quy định thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai
Nghị định này quy định về việc thành lập; đối tượng và mức đóng góp; quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai (sau đây gọi tắt là Quỹ). Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.
Ban hành: 17/10/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
27 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 về Việc triển khai thi hành luật bảo vệ môi trường
Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Ban hành: 25/08/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
28 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 về Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Cấp độ rủi ro thiên tai là sự phân định mức độ thiệt hại do thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hán hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội.
Ban hành: 15/08/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
29 Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 25/6/2014 về việc Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014 - 2015, làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Ban hành: 26/06/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
30 Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Nghị định này quy định chị tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời gian, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai.
Ban hành: 04/07/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/06/2015
Tìm được 57 kết quả
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 55
Tổng số lượt truy cập: 689398