Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
 
Số lượng cán bộ theo Giới | Tuổi | Khuyết tật
Nam 968 79%
Nữ 253 21%
Khuyết tật 0 0%
20-40 tuổi 116 10%
40-60 tuổi 141 12%
> 60 tuổi 19 2%
Tổng số giảng viên 1221
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 60
Tổng số lượt truy cập: 689055