Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Ban hành: 24/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
2 Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo TW về PCTT về Ban hành Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
Để hỗ trợ các địa phương xây dựng lực lượng xung kích theo một mô hình bài bản, thống nhất, phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, khu vực Ban Chỉ đạo TW về PCTT ban hành tài liệu: "Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã"
Ban hành: 27/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/03/2020
3 Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Theo đó, Thủ tướng việc phê duyệt chiến lược trên với mục tiêu về cấp nước như sau: Cấp nước chủ động cho diện tích đất trồng lúa 2 vụ, bảo đảm tưới 85% và đến năm 2030 có 30% diện tích trồng lúa thực hiện phương thức canh tác tiên tiến, năm 2050 con số này là 50%. Ngoài ra, chiến lược còn được thực hiện nhằm mục tiêu chủ động thoát nước ra sông chính, bảo đảm tiêu thoát ở đồng bằng với tần suất 5 - 10%, đáp ứng yêu cầu tiêu, thoát cho khu đô thị tiêu vào hệ thống công trình thủy lợi.
Ban hành: 07/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
4 Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn
Theo đó, nội dung công việc bao gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện các bước công việc bao gồm: Quy định kỹ thuật về giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi. Hoạt động giám sát chất lượng nước là việc thu thập tài liệu về tình hình sản xuất nông nghiệp, quy trình vận hành các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu. Dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi là việc dự báo dòng chảy từ mưa; tính toán, dự báo chất lượng nước bằng mô hình thủy lực. Bên cạnh đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật này cũng quy định định biên và định mức lao động trong lấy mẫu tại hiện trường; Định mức sử dụng dụng cụ trong lấy mẫu và đo đạc hiện trường; Định biên và định mức lao động trong phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm ; Định biên và định mức lao động đối với quan trắc tự động;…
Ban hành: 30/10/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
5 Nghị định 53/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
Theo đó, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức lựa chọn tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch và tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch. Trong đó, yêu cầu về năng lực tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch đó là tổ chức đã thực hiện việc thẩm tra ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành, có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện quy định. Đặc biệt, chuyên gia tư vấn chủ trì nhiệm vụ thẩm tra quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch.
Ban hành: 17/06/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
6 Thông tư 17/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BTTTT về bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
Thông tư này bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của Cục Viễn thông. Cụ thể, Cục Viễn thông có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan xây dựng thực hiện phương án kế hoạch và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao năng lực mạng viễn thông công cộng, chất lượng dịch vụ viễn thông để bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương là: Tổ chức, vận hành khai thác hệ thống viễn thông vô tuyến điện; Điều phối cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến; Điều phối doanh nghiệp được chỉ định duy trì quản lý mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ Đảng, Nhà nước… để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai. Ngoài việc bổ sung các quy định nói trên, Thông tư còn sửa đổi một số quy định về nguyên tắc tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc; tổ chức và bảo đảm thông tin liên lạc khi có thiên tai, trong thiên tai và trong giai đoạn khắc phục thiên tai…
Ban hành: 10/12/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
7 Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104 xử phạt hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai
Cụ thể, tăng mức phạt từ 03 – 05 triệu đồng lên 05 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Phá dỡ, xê dịch trái phép mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước;… Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về các mức xử phạt đối với cá nhân có hành vi vi phạm trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi. Theo đó, hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi nhỏ đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 90 – 100 triệu đồng.
Ban hành: 18/07/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
8 Quyết định số 05/TWPCTT ngày 05/3/2020 của Ban Chỉ đạo trung ướng về phòng chống thiên tai về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
Trong đó, trách nhiệm Ủy viên là Lãnh đạo Bộ NN&PTNT phụ trách công tác phòng chống thiên tai là chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo bao gồm: Tham mưu hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai liên quan đến lĩnh vực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ đạo tổ chức thống kê, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động về phòng, chống thiên tai; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; Đầu mối chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo; Chỉ đạo việc bố trí nguồn lực đảm bảo các điều kiện hoạt động của Văn phòng thường, trực ban tham mưu cho Ban Chỉ đạo; Chỉ đạo các hoạt động phòng chống thiên tai trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều và xây dựng cơ bản
Ban hành: 25/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
1 Phim "Tài liệu hướng dẫn phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học"
Phim hướng dẫn một số kiến thức, hoạt động phòng chống thiên tai trong trường học. Phim được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4722/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2019 để cho cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng.
Ban hành: 09/02/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
2 Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Phục hồi sau thiên tai năm 2018, UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống cho các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống địa phương. Năm 2018, UNDP và Tổng cục Phòng chống thiên tai có xây dựng các đầu tài liệu bổ trợ, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi sau thiên tai. Hoạt động xây dựng cuốn tài liệu bổ trợ về Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam tạo tiền đề cho Dự án và cho công tác hỗ trợ trung, dài hạn sau thiên tai tại Việt Nam trong tương lai.
Ban hành: 01/07/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 07/12/2018
3 Tài liệu thiên tai Việt Nam năm 2017
Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017
Ban hành: 01/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
4 Sổ tay trách nhiệm PCTT và Đê điều
Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.
Ban hành: 05/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
5 Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Quyển 2
Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn
Ban hành: 28/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/11/2018
6 Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Quyển 1
Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn
Ban hành: 28/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/11/2018
7 Video Cập nhật diễn biến khắc phục sạt lở tại vùng lũ tháng 6 năm 2018
Cập nhật diễn biến khắc phục sạt lở tại vùng lũ
Ban hành: 27/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/06/2018
8 Video Phòng chống thiên tai từ ghế nhà trường
23/3 là Ngày Khí tượng thế giới. Chủ đề năm nay "Thời tiết và khí hậu: Giới trẻ cùng hành động", với mục đích nêu cao vai trò quan trọng, tích cực của giới trẻ trong vấn đề thời tiết, ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, việc cung cấp những kiến thức về thời tiết, khí hậu, hướng dẫn kĩ năng phòng tránh từ trong nhà trường là điều rất cần thiết.
Ban hành: 23/03/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2018
1 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 21/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
2 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 17/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
3 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
BCH PCTT-TKCN tỉnh Bình Dương kính gửi Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 29/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
4 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình năm 2019
Ban hành: 30/06/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
5 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Xã Lộc An nằm về phía Bắc của Huyện Phú Lộc, cách trung tâm huyện Phú Lộc 15km. Ranh giới hành chính của xã được xác định như sau: + Phía Bắc giáp với Vinh Thái, xã Vinh Hà + Phía Nam giáp với xã Lộc Hòa xã Xuân Lộc + Phía Tây giáo với xã Lộc Sơn + Phía Đông giáp xã Lộc Điền - Xã có 13 thôn, dân tộc sống trên địa bàn xã là dân tộc kinh
Ban hành: 05/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 03/01/2020
6 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Phân theo địa giới hành chính, xã được chia làm 07 thôn: Ba Lăng, Quảng Xuyên, Xuân Ổ, Lê Bình, Thủy Diện, Lộc Sơn và Diên Đại. Địa bàn xã cách thành phố Huế khoảng 15km về phía Đông Nam, phần lớn diện tích được bao bọc bởi đồng ruộng, vùng nuôi trồng thủy sản và đầm phá
Ban hành: 05/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 03/01/2020
7 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Hương Phong, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hương Phong nằm cách Thị xã Hương Trà 17km. Xã Hương Phong nằm trên quốc lộ 49B. Ranh giới của xã được giới hạn như sau: Phía Đông giáo với thị trấn Thuận An, phía Tây giáp với xã Quảng Thành, Hương Vinh và Thị Trấn Hương Trà, phía Nam giáo với xã Phú ậu và xã Phú Thanh, phía Bắc giáp với xã Hải Dương Dân tộc sống tại địa phương là người Kinh với 06 thôn, trong đó chỉ có 02 thôn là nông ngư kết hợp là thôn Thuận Hà và thôn Vân Quật Đông. Các thôn còn lại chủ yếu làm nông nghiệp
Ban hành: 05/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 03/01/2020
8 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau
- Phong Bình là một xã nđồng bằng nằm ở phía Bắc của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích đất tự nhiên 1.726 ha. Ranh giới hành chính của xã được giới hạn như sau: Phía Đông giáp với xã Phong Chương, phía Nam giáp với xã Phong Hòa, phía Bắc giáp với xã Điền hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Tây giáp với xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Khoảng cách từ thị trấn đến trung tâm huyện khoảng 17 km Dân tộc sống tại địa phương là người Kinh với 12 thôn và 01 Đội Ngư Nghiệp
Ban hành: 05/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 03/01/2020
1 Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Ban hành: 06/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
2 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đẩy nhanh tiến độ phục hồi, tái thiết sau thiên tai góp phần ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ban hành: 11/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
3 Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch 01/KH- BCHPCTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao.
Ban hành: 26/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
4 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). Để chủ động phòng, chống, ứng phó với thien tai kịp thời, hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Ban hành: 12/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
5 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2018
Để chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai; kịp thời khắc phục hạu quả do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và ban hành “Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
Ban hành: 17/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
6 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
Để thực hiện công tốt công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2018 của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Ban hành: 02/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
7 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh năm 2016
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.
Ban hành: 03/04/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
8 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Ban hành: 31/05/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 55
Tổng số lượt truy cập: 848658