Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”
(i) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; (ii) Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; (iii) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Ban hành: 06/04/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
2 Quyết định số 379/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Với quan điểm chỉ đạo Phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân, toàn xã hội, gồm ba giai đoạn là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, Chiến lược đặt ra mục tiêu là “chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của Nhân Dân và nhà nước; từng bước xây dựng quốc gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng”
Ban hành: 17/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/03/2021
3 Quyết định số 11/QĐ-TWPCTT về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai
Quyết định số 11/QĐ-TWPCTT về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai
Ban hành: 08/10/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/12/2020
4 Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên
Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chịu tác động nghiêm trọng bởi thiên tai gây ra trong tháng 10/2020, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum để kịp thời khắc phục thiệt hại về nhà ở của người dân do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân, đảm bảo trật tự xã hội. Hỗ trợ các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi, hư hỏng nặng do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020.
Ban hành: 22/10/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/11/2020
5 Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp
Theo đó, nội dung chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai bao gồm: Vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, thông tin, liên lạc và các dịch vụ công cộng khác; Thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tất yếu; Phụ cấp kiêm nhiệm, tiền lương, tiền công chuyên gia; Chi phí quản lý vận hành hệ thống, thuê dịch vụ công trong cung cấp, truyền tải thông tin phục vụ phòng;…. Bên cạnh đó, mức chi phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005, chi tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005, chi công tác phí, hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng, chống thiên tai thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017,… Ngoài ra, đối với nội dung chi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy cấp Bộ từ nguồn ngân sách trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ quyết định áp dụng mức chi của các nhiệm vụ, nội dung chi có tính chất tương tự đã được cấp có thẩm quyền quy định.
Ban hành: 01/10/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/11/2020
6 Công điện số 34 /CĐ-TW hồi 15 giờ 00 ứng phó với bão Goni ngày 31/10/2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay siêu bão Goni đang hoạt động phía đông Phi-lip-pin, dự báo di chuyển nhanh, 24 đến 48 giờ tới sẽ đi vào biển Đông. Thời gian qua, bão, mưa lớn liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt là các khu vực ven biển. Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc triển khai ứng phó bão GONI
Ban hành: 31/10/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/11/2020
7 Thông tư 09/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Theo đó, định mức điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông được tính trên cơ sở định mức quy hoạch tổng hợp lưu vực sông lập mới và áp dụng hệ số điều chỉnh như sau: Quy hoạch đã được lập dưới 5 năm áp dụng hệ số 0,7; Quy hoạch đã được lập từ 5-7 năm: hệ số 0,85; Quy hoạch được lập từ 7 năm trở lên có hệ số 0,95. Ngoài ra, định mức lập nhiệm vụ lập quy hoạch được xây dựng cho vùng chuẩn phải đáp ứng các điều kiện gồm: Diện tích toàn vùng là 1000 km2; Lưu vực có số đơn vị hành chính từ 3-5 tỉnh; Các điều kiện về phân bố, vận động của nước dưới đất có mức độ phức tạp trung bình; Toàn bộ diện tích vùng quy hoạch thuộc phạm vi của một lưu vực sông, tài nguyên nước của vùng quy hoạch không có mối quan hệ quốc tế;…
Ban hành: 17/09/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 18/09/2020
8 Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 11/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 36/CT-TTg về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long. Để chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh, trước hết là trong các tháng mùa khô năm 2020-2021
Ban hành: 11/09/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 18/09/2020
1 Sổ tay công tác phòng, chống thiên tai dành cho thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo
Sổ tay công tác phòng chống thiên tai gồm 7 chương: Chương I Cơ câu tổ chức của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Chương II Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Chương III: Nhiệm vụ thành viên của Tổ giúp việc; Chương IV Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực và các thành viên; Chương V Chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCn cấp Bộ; Chương VI Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương và phân công triển khai thực hiện; Chương VII Văn bản quy phạm phát luật liên quan.
Ban hành: 23/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/04/2020
2 Phim "Tài liệu hướng dẫn phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học"
Phim hướng dẫn một số kiến thức, hoạt động phòng chống thiên tai trong trường học. Phim được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4722/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2019 để cho cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng.
Ban hành: 09/02/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
3 Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Phục hồi sau thiên tai năm 2018, UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống cho các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống địa phương. Năm 2018, UNDP và Tổng cục Phòng chống thiên tai có xây dựng các đầu tài liệu bổ trợ, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi sau thiên tai. Hoạt động xây dựng cuốn tài liệu bổ trợ về Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam tạo tiền đề cho Dự án và cho công tác hỗ trợ trung, dài hạn sau thiên tai tại Việt Nam trong tương lai.
Ban hành: 01/07/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 07/12/2018
4 Tài liệu thiên tai Việt Nam năm 2017
Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017
Ban hành: 01/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
5 Sổ tay trách nhiệm PCTT và Đê điều
Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.
Ban hành: 05/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
6 Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Quyển 2
Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn
Ban hành: 28/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/11/2018
7 Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Quyển 1
Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn
Ban hành: 28/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/11/2018
8 Video Cập nhật diễn biến khắc phục sạt lở tại vùng lũ tháng 6 năm 2018
Cập nhật diễn biến khắc phục sạt lở tại vùng lũ
Ban hành: 27/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/06/2018
1 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
- Phía đông giáp: Biển Đông - Phía Tây giáp phường: Quảng Thuận - Phía Nam giáp xã: Thanh Trạch - Phía Bắc giáp phường: Quang Thọ - Khoảng cách đến trung tâm huyện (km): 7km - Dân tộc sống trên địa phương và số thôn: kinh sống 5 tổ dân phố
Ban hành: 30/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/04/2020
2 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
- Phía đông giáp: Phường Quảng Phúc - Phía tây giáp: Thị trấn Ba Đồn - Phía Nam giáp xã Quảng Văn - Phía bắc giáp Phường Quảng Thọ - Khoảng cách đến trung tâm huyện: 2 km - Dân tộc sống trên địa phương và số Tổ Dân Phố: 13 tổ dân phố, dân tộc kinh
Ban hành: 30/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/04/2020
3 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
- Quảng Trung là một xã bán sơn địa nằm ở phía Tây Nam thị xã Ba Đồn, cách trung tâm thị xã khoảng 9 km. Vị trí tiếp giáp với 4 xã, phía Đông giáp xã Quảng Tân, phía Nam giáp xã Quảng Thủy, phía Bắc giáp xã Quảng Trường, phía Tây giáp xã Quảng Tiên. Là địa bàn có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua khoảng 2,5km, tuyến đường giao thông tỉnh lộ 559 nối liền các xã, có tuyến đường sông dài 2km. Dân cư được bố trí thành 3 khu vực gồm 4 thôn, trong đó thôn Công Hòa là thôn nằm giữa sông Gianh. Xã có diện tích tự nhiên 679,22 ha, dân số có 1.649 hộ và 6.693 nhân khẩu. - Xã có 4 thôn cũng là 4 đội sản xuất. Dân tộc sống trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc kinh.
Ban hành: 29/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/04/2020
4 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
- Phía đông giáp xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn - Phía Tây giáp xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa - Phía Nam giáp xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn - Phía Bắc giáp xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch - Khoảng cách đến trung tâm huyện: 12 km
Ban hành: 29/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/04/2020
5 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 21/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
6 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 17/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
7 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
BCH PCTT-TKCN tỉnh Bình Dương kính gửi Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 29/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
8 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình năm 2019
Ban hành: 30/06/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
1 Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Ban hành: 30/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
2 Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
Ban hành: 27/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
3 Kế hoạch Ứng phó sự cố thiên tai va Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2020
Kế hoạch Ứng phó sự cố thiên tai va Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2020
Ban hành: 06/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
4 Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2020
Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2020
Ban hành: 10/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
5 Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La năm 2020
Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La năm 2020
Ban hành: 16/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
6 Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đại bàn tỉnh tỉnh Lào Cai năm 2020
Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đại bàn tỉnh tỉnh Lào Cai năm 2020
Ban hành: 09/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
7 Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Ban hành: 14/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
8 Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2020
Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2020
Ban hành: 24/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 79
Tổng số lượt truy cập: 2596111